Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole?
Pilegården-1.jpg
Til venstre det nuværende Kulturhus i Pilegården - til højre Brønshøj Gamle Skole fra 1901, begge på Brønshøjvej. Foto: Kaj Bonne
Et lokalt ønske om at det lokale Kulturhus i Brønshøj flyttes fra sin nuværende placering i Pilegården til Brønshøj Gamle Skole har fået politisk opbakning på Københavns Rådhus Kultur- og Fritidsudvalget har tilkendegivet, at der skal arbejdes videre med muligheden for gennem et mageskifte at omdanne Brønshøj Gamle Skole til kulturhus.

– Vi har længe drømt om at Kulturhuset skal flytte frem i den gamle skole fra 1901. Hele torvet skal være et kultursted, siget Kirsten Møller fra Lokaludvalgets Kulturudvalg
Men udbygningen af Brønshøj Skole var der ikke løngere behov for at anvende Brønshøj Gamle Skole på Brønshøjvej ved Gadekæret til undervisningslokaler.

I foråret var der fremskredne planer om at indrette og anvende den bevaringsværdige bygning til skoletandplejen, men en henvendelse til blandt andet skole- og ungdomsborgmester Jesper Christensen om i stedet at lave en mageskifte med Pilegården, så Kulturhuset i Brønshøj flyttede ind i den gamle skole, mens der blev indrettet tandklinik i Pilegården, ser nu ud til at have opnået en vis politisk opbakning.

Det er et virkelig spændende projekt. Og som jeg ser det, vil et kulturhus i Brønshøj Gamle Skole, som står tom, kunne bidrage positivt til det levede liv i Brønshøj. Placeringen ved Brønshøj Torv kan skabe en god sammenhæng til bydelens øvrige kultur- og fritidstilbud, ligesom indretningen af den tidligere skole giver mulighed for nye typer af aktiviteter og kan blive et socialt samlingspunkt i bydelen. Som kultur- og fritidsborgmester er jeg meget optaget af, at vi indretter byen, så københavnerne får de bedste muligheder for at dyrke deres interesser og indgå i positive fællesskaber.
Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde

Vil søge bevilling til planlægning
Kirsten Møller og Søren Cloos fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg havde foretræde for Kultur- og Fritidsudvalget på udvalgets møde kort før jul, og det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med muligheden for gennem et mageskifte at omdanne Brønshøj Gamle Skole til kulturhus. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor anmodet forvaltningen om at arbejde videre med sagen, herunder at en planlægningsbevilling kan indgå i de kommende forhandlinger i den såkaldte overførselssag 2019/2020.

Ved overførselssagen fordeles midlerne fra kommunens overskud fra 2019, og disse forhandlinger finder sted i det tidlige forår 2020.
Kultur- og Fritidsudvalget ønskede også, at der afgives et høringssvar i forbindelse med en supplerende høring af Kommuneplanen, med henblik på at sikre at det kulturelle potentiale i området kan indfries.

”Det er en god idé med et mageskifte, og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil ikke stå i vejen. Hvis Kultur og Fritidsforvaltningen vil bruge Brønshøj Gamle Skole til kulturhus, og det er et ønske i lokalområdet, så er det ikke noget, jeg vil stå i vejen for. Lige nu er planen, at der skal være tandklinik i lokalerne, men hvis Kultur og Fritidsforvaltningen beder om, at vi flytter rundt, så det bliver på Pilegården, så har jeg ikke noget problem med det.”
Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen

Glæde i Lokaludvalget
Flere forvaltninger på Rådhuset har set på mulighederne for et mageskifte mellem Kulturhuset i Pilegården og den ellers planlagte tandklinik i Brønshøj Gamle Skole. Forvaltningerne er nået til samme konklusion som Brønshøj-Husum Lokaludvalg, nemlig at et mageskifte vil give gevinster for begge parter og i høj grad for lokalområdet.

En omdannelse af Brønshøj Gamle Skole til kulturhus skønnes at kunne gøre hele området omkring Brønshøj Torv til et levende nærmiljø med et stort grønt område og blandt andet bibliotek, Rytterskolen og Brønshøj Sognehus.

– Brønshøj-Husum Lokaludvalg har igennem flere år drøftet og ønsket at gøre Brønshøj Torv til et pulserende torv med masser af aktiviteter og liv i de omkringliggende kommunale bygninger og på hele den store plads. Vi har længe drømt om at Kulturhuset skal flytte frem i den gamle skole, der nu står tom. Hele torvet sammen med Rytterskolen, Pavillonen og biblioteket skal blive et samlet være -, lære- og aktivitetssted – et kultursted, siger Kirsten Møller, der er formand for Lokaludvalgets Kulturudvalg.

– Vi er blevet mødt med stor lydhørhed hos politikerne, og vi er derfor ovenud glade for at Kultur- og fritidsudvalget nu har bakket op om vort forslag, tilføjer hun.

1 kommentar om “Kulturhus i Brønshøj Gamle Skole?”

  1. Hans Bo Larsen siger:

    Nu fIk Brønshøj Torv endelig den rigtige begyndelse på et rigtigt torv, hvor vi alle kan mødes. Tillykke Brønshøj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top