– Kultur og fritid er centralt for dannelsen
Niels-Bjerrum-02-04-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Niels E. Bjerrum foran Brønshøj Gamle Skole på Brønshøjvej. Foto: Kaj Bonne
Niels E. Bjerrum tiltrådte i november som ny chef for Kultur Nord. – Det giver god synergi med samling af kulturelle tilbud omkring Brønshøj Torv, siger han

Niels E. Bjerrum kommer fra en stilling som administrationschef på Det Kongelige Teater, og har siden 2013 siddet i Københavns Borgerrepræsentation, hvor han nu har fået orlov. Nu er han blevet chef for institutionerne i Kultur Nord, der omfatter alle biblioteker, kulturhuse og idrætsanlæg på Nørrebro, Brønshøj-Husum og Bispebjerg NV, hvor han afløser Jan Lindboe, som er flyttet til Kultur- og Fritidsforvaltningens udviklingsafdeling.

Niels E. Bjerrum er 41 år og bor på Amager med hustru og to børn. Han er uddannet cand.scient.pol. og cand.mag. i historie og har inden tiden på Det Kongelige Teater været gymnasielærer og ansat i flere ministerier. Udover sit politiske hverv som borgerrepræsentant for Socialdemokratiet, har Niels E. Bjerrum været sit partis folketingskandidat i Vesterbro-kredsen – og så har han siden 1990 deltaget som frivillig på Roskilde Festival.

Kulturen som omdrejningspunkt
– Nu starter et nyt kapitel for mig som embedsmand, hvor jeg sammen med byens foreninger og borgere skal bruge min viden om og kærlighed til København i arbejdet med en stærk kultur- og fritidspolitik, der kan skabe fællesskab, sammenhængskraft og tilhørsforhold i alle dele af samfundet – en meget vigtig og spændende opgave, siger Niels E. Bjerrum, som Brønshøj-Husum Avis har sat stævne på Brønshøj Bistro.

– Kultur og fritid er meget vigtig for den almene dannelse, ikke mindst for børn og unge, hvor den blandt andet kan være med til at nedbryde skel, fremme integrationen og især bibliotekerne kan bidrage til i større udstrækning at dele viden, siger Niels E. Bjerrum.

– Foreningslivet er en væsentlig del, når det drejer sig om kultur og fritid. Foreningslivet er på mange måder en fantastisk og nødvendig støtte for både borgerne og kommunen, og kan levere løsninger, hvor det offentlige må give op, tilføjer han.

Lokalt i Brønshøj-Husum
– Jeg synes, det er en fremragende idé, at Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Gamle Skole fra 1901 laver et mageskifte, så kulturhuset kan rykke ind i den flotte bygning og bidrage til et samlet kulturområde omkring Brønshøj Torv. Så kan den planlagte tandklinik i skolen etableres i Pilegården. Et område med både bibliotek, Rytterskolen, kulturhus og et stort grønt område vil give en god synergi, siger Niels E. Bjerrum.

Han ser også mange muligheder for kulturelle aktiviteter i Brønshøj Vandtårn.
– Der er nogle skæve og anderledes muligheder for fx anvendelse til musik og udstillinger, og til at lave et moderne og alternativt kulturhus, siger han og håber at der fremadrettet kan findes yderligere midler til driften af de spændende aktiviteter i Brønshøj Vandtårn.

Niels E. Bjerrum kan også glæde sig over, at renoveringen af Bellahøj Friluftsscene går i gang i løbet af foråret.
– Det er vigtigt, at der kommer flere kulturelle aktiviteter på friluftsscenen, især om sommeren. Det kunne fx være musik, teater eller møder, men det vil kræve at der etableres gode partnerskaber, både lokalt og bredere funderet, siger han.

Når det drejer sig om Rytterskolen på Brønshøj Torv, er der p.t. ikke konkrete planer om, hvad der skal ske, når spejderne flytter ud. Det ligger dog fast, at skolen skal være en del af det kulturelle miljø omkring torvet – eventuelt også lægge lokaler til Lokalhistorisk Arkiv.

Biblioteksområdet
Niels E. Bjerrum vil ikke frede Husum Bibliotek og dets nuværende beliggenhed i et dyrt lejemål på 1. sal på Frederikssundsvej. Der har tidligere været politiske drøftelser om en lukning af Husum Bibliotek eller en flytning til EnergiCenter Voldparken.

– Jeg lægger stor vægt på en udbygning af samarbejdet mellem bydelens biblioteker og de lokale skoler. Det fungerer godt på Tinbjerg Bibliotek, der jo også fungerer som skolebibliotek for Tingbjerg Skole. Jeg vil også fremhæve samarbejdet mellem Brønshøj Bibliotek og Brønshøj Skole som særlig godt.

– Vi skal generelt være åbne for samarbejde på tværs, og vi skal være villige til at afprøve nye måder at gøre tingene på, slutter Niels E. Bjerrum.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top