Københavnske vuggestuer får 74 mio. kr. til flere hænder
Vuggestue-COLOURBOX12877480.jpg

Three years old boy

Flere varme hænder på vej til de mindste. Foto: colourbox
Fem daginstitutioner i Tingbjerg og Husum får 14,1 mio. kr. over de næste tre år til flere medarbejdere

Regeringens pulje til bedre normeringer i vuggestuer med mange sårbare og udsatte børn er nu fordelt. 31 københavnske vuggestuer får tilsammen 74 mio. kr. til at ansætte flere medarbejdere over de næste tre år.

Børn, forældre og medarbejdere i 31 københavnske vuggestuer får i alt 74 mio. kr. Så mange penge får vuggestuerne til at ansætte flere varme hænder henover de næste tre år. Pengene kommer fra regeringens pulje til bedre normeringer i vuggestuer med mange sårbare og udsatte børn. Københavns Kommune har ansøgt og fået midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til alle de vuggestuer, som opfylder kravene til at modtage penge fra puljen, som er på i alt 743 mio. kr. Dermed har København fået cirka 10 procent af puljen, hvilket svarer nogenlunde til byens andel af landets indbyggere.

– Det er en glædelig og markant håndsrækning til nogle daginstitutioner, som står med en særlig vigtig samfundsopgave med at øge chanceligheden for alle børn. Med de ekstra midler får disse vuggestuer bedre forudsætninger for at øge den pædagogiske kvalitet og fremme børnenes læring og trivsel, siger Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Bygger videre på Københavns egne sociale normeringer
De ekstra penge til vuggestuerne bygger oven på Københavns Kommunes egne sociale normeringer til dagtilbud med mange udsatte børn. Københavns Kommune bruger i forvejen selv over 100 mio. kr. årligt til sociale normeringer i dagtilbud med mange udsatte børn på 0-5 år.

I alt får 170 københavnske daginstitutioner tildelt ekstra midler fra kommunens egne sociale normeringer, herunder også de 31 institutioner, der nu også får ekstra penge fra regeringens pulje. Disse institutioner har dermed en bedre normering og flere personaleressourcer end en gennemsnitlig daginstitution, der blot får det almindelige pladstilskud per barn fra kommunen.

– I kampen for bedre normeringer i alle dagtilbud er det vigtigt, at vi samtidig fastholder de sociale normeringer. Der er nogle daginstitutioner, som har mere brug for ekstra hænder end andre, fordi deres udfordringer i dagligdagen simpelthen er større. Når vores ambition er at skabe lige chancer for alle børn til at klare sig godt i livet, så er sociale normeringer i dagtilbud en meget central byggesten. Det er det, fordi vi ved, at de første år af et barns liv er de mest afgørende for deres chancer senere hen i livet, udtaler Jesper Christensen.

Nye bevillinger over de næste tre år:
Væksthuset, Åkandevej 41 får 2,7 mio. kr.
Månestrålen, Vingegavl 10 får 2,1 mio. kr.
Midtfløjene/Grostedet, Midtfløjene 3 får 2,3 mio. kr.
Juvelen, Arildsgård 9 får 5,3 mio. kr.
Husum Børnehus, Frederikssundsvej 298 får 1,7 mio. kr.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top