JA til Kulturhus på Brønshøj Gl. Skole
– for en levende bymidte

KRONIK’

Af Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum lokaludvalg

I sidste uges avis havde Ole Vestergaard en kronik, hvori han gav udtryk for, at det var en dårlig ide at flytte kulturhuset fra Pilegården til Brønshøj Gamle Skole. Han argumenterede bl.a. for, at der var mere plads – flere m2 – i Pilegården. Endvidere mente han at idéen om at flytte kulturhuset ikke havde været offentliggjort før, så en eventuel flytning kom som et chok for ham.

Lokaludvalget er glad for, at Ole Vestergaard går ind i debatten om bydelens fremtid, men vi er ikke enige i hans synspunkter.

Lokaludvalget vil gerne bidrage til en god debat om bydelens fremtid. Derfor har vi også i flere år løbende informeret om vore ønsker og tanker om Brønshøj Torv på mange forskellige måder ikke mindst igennem denne avis, men også gennem bydelsplaner, hjemmesider, arbejdsplaner etc.

Bl.a. i en stort opsat artikel i denne avis i oktober 2018 blev jeg som formand for lokaludvalget interviewet om vore tanker om Brønshøj Torv og Brønshøj Gamle Skole. Anledningen var, at lokaludvalget var blevet opmærksom på, at man ville placere en tandlægeklinik i bygningen og derfor opfordrede Borgmester Jesper Christensen til at ændre beslutning så bygningen i stedet kunne bruges som kulturhus. Mange borgere har efterfølgende støttet denne ide. Og i forbindelse med behandlingen i Kultur- og fritidsudvalget i Borgerrepræsentationen i december sidste år om flytningen har mange borgere givet udtryk for, at det er en fremragende ide at skabe et kulturhus i Brønshøj Gamle skole.

Som Ole Vestergaard rigtigt påpeger, er Pilegårdens areal større end Brønshøj Gl. Skole. Men en stor del af arealet i Pilegården spildes på gangplads til de mange små lokaler. Brønshøj Gl. skole har større lokaler samt væsentlig bedre udearealer, der støder op til Brønshøj Torv. Det inviterer til øget brug af torvet og udearealer i forbindelse med kulturelle arrangementer. Men det er klart, at der som påpeget af Ole Vestergaard vil være en række relevante, praktiske spørgsmål i forbindelse med flytningen.

De vil blive behandlet når det er afklaret om det er muligt praktisk og økonomisk at foretage det foreslåede mageskifte mellem Skole- og Ungdomsforvaltningen og Kultur-og Fritidsforvaltningen. Faktisk skal ret mange forvaltninger inddrages førend vi ved om ideen holder. Når mageskiftet forhåbentlig kommer på plads, hvor den planlagte tandklinik ’bytter plads’ med Pilegården, vil Lokaludvalget naturligvis arbejde for at alle – borgere, frivillige, ansatte og andre interessenter – inddrages og tages med på råd så vi sammen kan arbejde på at få et tidsvarende velfungerende kulturhus i Brønshøj.

Og som kan være kernen i den kulturakse vi gerne vil skabe omkring Brønshøj Torv. Vi håber at Ole Vestergaard vil deltage i det arbejde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top