Renovering af Bellahøj Friluftsscene på vej
Hans-S-Christensen-03-47-19.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lokaludvalgsformand Hans S. Christensen på den noget nedslidte Bellahøj Friluftsscene. Foto: Kaj Bonne
Beplantning, trapper, siddepladser og scenegulv skal sættes i stand

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus har sagt ja til planerne for renovering af Bellahøj Friluftsscene. Nikker Borgerrepræsentationen ja til projektet, kan arbejdet starte til foråret.

Siden anlæggelsen har Bellahøj Friluftsscene været en populær del af Bellahøjparken. I begyndelsen var det primært teaterstykker, som blev opført, men siden ombygningen i 1950’erne og særligt i nutiden er Bellahøj Friluftsscene især blevet anvendt til politiske møder og folkelige arrangementer som fx Skt. Hans og koncerter.

Tiden har sat sit ubarmhjertige præg på både trapper, siddepladser og scenegulv, der er i en miserabel tilstand, og derfor besluttede partierne bag budgettet for 2018 at sætte penge af til en renovering og opgradering af hele området. Projektet bygger på en visionsplan udarbejdet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg, og teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen er glad for, at politikerne nu får mulighed for at sætte arbejdet i gang.

Oprindeligt skulle arbejdet have været sat i gang langt tidligere, men projektet kom midlertidigt i syltekrukken, da kommunen ramte det såkaldte anlægsloft, der var fastsat af Folketinget.

Glæde over at der sker noget
– Vi skal værne om vores historiske og grønne områder, og derfor giver det god mening at få sat gang i arbejdet med at renovere Bellahøj Friluftsscene. På baggrund af dialog med Brønshøj-Husum og Vanløse Lokaludvalg har vi også fundet en løsning for opbevaring af sceneudstyr i det naturfredede område, og det kan forhåbentlig føre til, at endnu flere kan få glæde af scenen og området. Jeg glæder mig til at se det færdige projekt, siger Ninna Hedeager Olsen.Borgmesteren er ikke den eneste, der glæder sig over udsigten til at renoveringen af Bellahøj Friluftsscene realiseres.

– Bellahøj Friluftsscene er et unikt sted, ikke kun i vores bydel, men for hele København. Stedet giver mange muligheder for oplevelser og fællesskab og trænger i høj grad til renovering og opgradering. Det er en sag, vi har kæmpet for i snart mange år i Lokaludvalget, så vi kan kun glæde os over, at der endelig sker noget, siger Hans S. Christensen, der er formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Konkrete tiltag
De fem tribunetrapper renoveres med nye betontrin, og på den nederste del af tribunen sættes nye betonfliser, mens der på den øverste del sættes nye fliser, hvor det er nødvendigt. Endvidere rettes alle siddepladser op. Der vil også blive opsat to træbeklædte containere til opbevaring af sceneudstyr samt blive etableret et såkaldt gøglerstik, så brugerne nemmere kan få strøm til lys og lyd.Teknik- og Miljøforvaltningen har drøftet forskellige muligheder for overdækning af scenen med brugere og Brønshøj-Husum Lokaludvalg, herunder fx indkøb af et scenetelt.

Desværre har det ikke været muligt at finde en løsning, der kan anvendes af forskellige brugere og som kan anvendes ved forskellige typer af arrangementer. Til gengæld vil en ny belægning med slotsgrus give et jævnt og stabilt underlag, som vil gøre det lettere for brugerne at opsætte egne overdækninger/scenetelte og styrke områdets tilgængelighed.

Forvaltningen vil tynde ud i de 20-30-årige selvsåede træer, som i dag skygger for det oprindelige tjørnekrat i Bellahøjparken, og erstatte dem med nyplantet tjørn. Det sker for at for at styrke træplantningen, så den bliver så robust som muligt, og at de hvidblomstrede tjørnetræer stadig kan overleve og bestå. Udtyndingen vil tillige sikre, at to trærækker på toppen af tribunen kan fastholdes og opfattes som en allé.

Der har også været lokale ønsker om belysning ved friluftsscenen, men på grund af naturfredningen af området er denne løsning ikke mulig.

Fakta
Bellahøj Friluftsscene er tegnet af landskabsarkitekten C. Th. Sørensen og opført i 1954. Den erstattede en tidligere scene.

Da C. Th. Sørensen gik i gang med at gentænke stedet, foreslog han at bruge overskudsjorden fra byggeriet af Bellahøjhusene til at opbygge et ’rigtigt’ amfiteater.

Langs friluftsteatrets sider løber fem brede betontrapper, der fordeler tilskuerne på brede siddetrin. Øverst på teatrets krone indrammer en dobbelt trærække formen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top