Nej til ny rengøringsmodel i København
Opgaverne omsorg, vedligeholdelse og rengøring hænger sammen.

Af borgerrepræsentant Gorm Anker Gunnarsen, (Enh.)

Opgaverne omsorg, vedligeholdelse og rengøring hænger sammen. Der gøres simpelthen bedre rent og udvises mere rettidig omhu ved at pege på behov for vedligehold og indlejres mere rettidig omsorg, hvis de medmennesker, vi gør rent for, ses som brugere.

Når bestilleren forvandles fra en konkret institution til at være en forvaltning, så øges risikoen for, at arbejderens identifikation med opgaven mindskes – og reduceres til plus og minus på et regneark. Det er den udvikling, som er på vej i rengøringen af københavnske børnehaver, haller, biblioteker mv.

Der kan være masser af fornuft i centralisering for at løse vikarproblemer og for at sikre fuldtidsjob gennem rengøring på nabo-institutioner, som ligger under forskellige forvaltninger. Men den nye københavnske model har 22 enheder og det betyder, at rengøringsopgaven bliver løst i for få og for store enheder.

I forslaget om at centralisere rengøringen hedder det: “Målet er at styrke kvaliteten og ansvarsbevidstheden hos den enkelte rengøringsmedarbejder.” Hvis det var den centrale målsætning, ville der være meget fornuft i at udbygge mindre enheder, med den model, som flertallet af byens skoler foretrækker. En model, hvor rengøring og vedligehold er organiseret med skolens pedel som leder.

Sikring af et personligt forhold til stedet, og mellem medarbejderen, den ansvarlige for vedligehold og lederen af institutionen er en rigtig god investering. Så bliver det set og meldt og der bliver handlet, når sæbe-dispenseren har en løs skrue eller når vinduer ikke er sat på krog.

Ansvarligt teknisk personale med fokus på bygningens tarv er også forudsætningen for, at brugere lærer at opføre sig ansvarligt, så vi kan sikre at borgerne faktisk kan få adgang til kommunale bygninger, der risikerer at være aflåste, når dette pædagogiske arbejde slår fejl.

Derfor siger vi i Enhedslisten nej til den nye model for rengøring i København. Vi vil have en model, der sikrer et tættere forhold mellem rengøring, vedligeholdelse og bygningernes brugere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top