Naturpleje i Utterslev Mose
Teknik- og Miljøforvaltningen udfører i december naturpleje på øerne i Utterslev Mose

Formålet er at skabe bedre forhold for øernes fugle og forhindre, at øernes rørskov gror til med træer, buske og gyldenris.
Rørskoven skal slås på udvalgte dele af fire øer for at begrænse træer og buske i at brede sig. Dermed får øerne en blanding af nyslåede og tilgroede arealer til foråret, der giver mulighed for, at flere forskellige slags fugle kan bygge reder på øerne. Nogle fugle har behov for åbne områder, mens andre skal have tæt rørskov for at yngle. Samtidigt fjernes flere jordvolde, der gør det svært for mosens ællinger at nå vandet, og trævæksten på udvalgte øer i den sydøstlige del fjernes også.
Jordvoldene fjernes, fordi de giver grobund for træer, buske og den invasive plante gyldenris, som fortrænger øernes rørskov og begrænser ænders og andre vandfugles muligheder for at bygge deres reder i rørskoven. Jordvoldene er ikke naturlige, men blev dannet ved at slam fra mosens kanaler blev lagt på øerne under oprensningen af kanalerne for ca. 25 år siden. Slammet er siden da blevet omdannet til jord. Både rørslåningen og bortgravningen af jordvolde er en del at de plejetiltag, der er beskrevet i Udviklingsplanen for Utterslev Mose fra 2018.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top