Startredegørelse godkendt
Gadelandet-01-45-19.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Festen er allerede startet. I skrivende stund er der kun halvdelen tilbage af det gamle posthus i 2700 Brønshøj. Foto: Kaj Bonne
Politikerne har sagt ja til, at der skal udarbejdes forslag til tillæg til lokalplan for et område ved Gadelandet og Kobbelvænget

Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus har i sidste uge godkendt en såkaldt startredegørelse for udarbejdelse af et tillæg til en lokalplan for et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet. Nu skal forvaltningen så i gang med at udarbejde et konkret forslag, der efter planen skal forelægges Borgerrepræsentationen i starten af 2020 og herefter sendes i offentlig høring i otte uger. Borgerrepræsentationens endelige vedtagelse af lokalplanen forventes at finde sted midt i 2020.

Blandet bolig- og erhvervsområde
Det er bygherren Forenede Ejendomsselskaber ApS, der ønsker at nedrive utidssvarende produktions-, lager- og administrationsbygninger samt opføre ny boligbebyggelse med private familie- og ungdomsboliger. Boligerne vil efter planen have et etageareal på ca. 20.600 kvadratmeter og der vil blive bevaret ca. 7.000 kvadratmeter erhvervsbyggeri, især langs Frederikssundsvej og Kobbelvænget. For at sikre et vist byliv vil der blive stillet krav om publikumsorienterede serviceerhverv mod Frederikssundsvej og Kobbelvænget.

Den nye bebyggelse vil blive opført i 4-6 etager med en højde på højst 24 meter. Der vil lokalplanen ikke blive stillet krav om, at en del af boligerne opføres som almene boliger. Dette skyldes, at der er tale et ”udsat” byområde, samt at der i det pågældende skoledistrikt er 42 % almene boliger.

Mulighed for lægepraksis
Inden startredegørelsen blev politisk behandlet på Rådhuset, har sagen været i intern høring i Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Lokaludvalget har i den forbindelse blandt andet fremført, at det forudsættes, at der tages tiltag for at mindske trafikale problemer, at byggeriet skal være åbent udadtil og der skal være mulighed for indpasning af lægepraksis og seniorbofællesskab.

Ved behandlingen i Teknik- og Miljøudvalget afgav Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og Konservative følgende protokolbemærkning, der delvist imødekommer Lokaludvalgets ønske:

”Partierne beder om, at Teknik- og Miljøforvaltningen tidligt i processen kontakter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på at arbejde for, at der kommer en lægepraksis.”

I forbindelse med indgåelse af aftalen om budget 2020 i Københavns Kommune blev der afsat midler til genopretning og cykelstier på Gadelandet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top