Vinteren er på vej – beredskabet i København er klar
Troels-Heien.jpg
Foto: Troels Heien, Københavns Kommune
Kommunens Vintertjeneste er klar til at rykke ud med salt og snerydning på cykelstier og offentlige veje, mens de private grundejere selv har ansvaret for fortove og private veje

Vintervedligeholdet på de offentlige veje i København er inddelt i A- og B-veje, hvor Vintertjenesten prioriterer byens cykelstier og A-vejene først, fordi de har størst betydning for den samlede trafikafvikling. Cykelstierne bliver ryddet i fuld bredde på de mest befærdede strækninger, for at Københavns cyklister også i vinterhalvåret kan vælge cyklen. Vintertjenesten har særligt fokus på præventiv saltning. Når vintervagten, der overvåger vej- og vejrtemperaturerne hele døgnet, vurderer, at der er risiko for glatte veje, kaldes der ud, så saltet ligger klar til at tø frost og rim.

Ud over cykelstier og veje har kommunen også ansvar for en lille del af byens fortovsarealer, pladser og trapper, men på langt de fleste fortovsarealer er det grundejerne, der har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse. Grundejere skal som udgangspunkt sørge for, at fortovet skal være sikkert at færdes på fra kl. 7-22. På private fællesveje, der udgør cirka halvdelen af vejene i København, har grundejerne ligeledes ansvar for at salte og rydde sne på vejene.

FAKTA
Vintertjenesten er i beredskab fra 14. oktober til 20. april og har ansvaret for snerydning og saltning på de offentlige færdselsarealer på bl.a. ca. 600 km cykelsti, ca. 700 km offentlig vej.

Målsætningen er, at der er ryddet sne og saltet på cykelstierne og de primære offentlige veje senest otte-ti timer efter et snefald er ophørt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top