Plan for udlicitering af driftsopgaver i bydelen
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til plan for ”konkurrenceudsættelse” af grøn pleje og renholdelse i Brønshøj-Husum samt driften af Brønshøj Kirkegård

Med det formål at udmønte et såkaldt ”effektiviseringspotentiale” er der udsigt til at et flertal af politikerne på Københavns Rådhus vil udlicitere opgaverne med pleje og drift af de grønne områder og renholdelse på gader, cykelstier og pladser i Brønshøj-Husum samt driften af Brønshøj Kirkegård.

På baggrund af en budgetanalyse fra et privat firma har Teknik- og Miljøudvalget tidligere besluttet, at der skal ske en udlicitering af driftsopgaver – sandsynligvis for at opgaverne kan løses bedre eller billigere end i dag.

Området grøn drift og pleje udbydes som én samlet kontrakt, driftsopgaverne vedrørende renhold udbydes som én samlet kontrakt og pleje og drift af Brønshøj Kirkegård udbydes som én selvstændig kontrakt.

Hvis politikerne godkender planen om udlicitering, vil forvaltningen gennemføre en prækvalificering af bydere i forhold til en række minimumskrav, og at tildelingen af kontrakter efterfølgende sker ud fra kriterierne pris, arbejdsmiljø, miljøhensyn og løsningsbeskrivelse med vægtningen 70:10:10:10.

Medarbejderne finder, at vægtningen af tildelingskriterier bør ændres til: pris 35-50 %, arbejdsmiljø 20-25 %, kvalitet 15-20 % og miljø 15-20 %.
Kontrakterne udbydes i 4-årige kontrakter med mulighed for forlængelse og med kontraktstart den 1. januar 2021.

Beslutningerne omfatter konkurrenceudsættelse af ca. 13 % af forvaltningens arealer og berører ca. 40 medarbejdere i forvaltningen herunder specialarbejdere, ledelse og administrativt personale.

Brønshøj Kirkegård – pleje og drift skal udliciteres. Foto: ef

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top