Ny tilbygning til Den Lille Skole i Brønshøj
Den-lille-Skole-721x540-721x540.jpg
Den Lille Skole i København - her set fra Højstrupvej. Foto: ef
Som tidligere fortalt her i spalterne har skolen planer om ombygning/tilbygning. Planerne er nu i offentlig høring

Privatskolen har siden 1968 ligget i en ældre herskabsvilla på hjørnet af Lindholmsvej og Højstrupvej. Nu ønsker man at få nogle større klasselokaler og en fællessal. Man skal bygge 323 m2 der skal afstemmes med den bevaringsværdige hovedbygning. Desuden sikres otte bevaringsværdige, gamle træer på grunden.

Det er ligeledes planen, at der skal skabes et mere sammenhængende udeareal på skolens område. Der vil også blive etableret en ny adgang fra Lindholmsvej således at en del af skolens udearealer vil være tilgængelige også uden for skolens åbningstid. Det er dermed håbet, at der vil blive skabt en bedre sammenhæng mellem skolen og det omkringliggende boligområde.

Kommunens forvaltning har foretaget en screening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, og har på den baggrund vurderet at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljørapport. Det er bl.a. fordi man ikke mener, at byggearbejdet vil resultere i forhold der væsentligt vil ændre karakteren af det omkringliggende lokalområde eller den eksisterende bebyggelse.

Høringsperioden løber frem til 18. november, hvor alle har ret til at komme med bemærkninger eller indsigelser der vil indgå i den videre behandling af lokalplanforslaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top