Netto vil udvide
Netto på hjørnet af Slotsherrensvej og Stenløsevej ønskes udvidet med 336 kvadratmeter

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra Netto om, at der gives tilladelse til at opføre en tilbygning, samt at der etableres 12 nye parkeringspladser ved butikken tæt på Islev Station.
Tilbygningen skal ske i forbindelse med sammenlægning af Nettos nuværende grund med nabogrunden Stenløsevej 7, hvor det eksisterende enfamiliehus fra 1931 vil blive nedrevet.
Realiseres planerne vil Nettos etageareal blive for øget med 336 m² til i alt 920 m² og bebyggelsesprocenten vil øges med 4 til i alt 39.
Forvaltningen indstiller til politikerne, at godkende planerne og har konkret vurderet, at projektet ligger indenfor, hvad kommuneplanen lægger op til at grunden kan anvendes til. Forvaltningen vurderer ikke, at der sker væsentlige ændringer i forhold til eksisterende forhold med hensyn til skygge- og indbliksgener, friareal og anvendelse.
Planerne om tilbygningen til Netto, herunder erhvervelsen af nabogrunden har været sendt i høring hos den lokale grundejerforening samt hos de nærmeste ejere og lejere. To høringssvar er kritiske over for projektet, da det anføres, at projektet menes at kræve en lokalplan, samt det vil medføre en øget trafik og andre gener for de omkringboende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top