Madskoler for ældre i Brønshøj
Ældre københavnere er overrepræsenterede blandt borgere med usunde kostmønstre.

Af Flemming Steen Munch (V), medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget, Borgerrepræsentationen

Ældre københavnere er overrepræsenterede blandt borgere med usunde kostmønstre. I alt har ca. 45.000 ældre københavnere usunde kostvaner, og det gælder i særlig grad for mænd og enlige. Derfor har Venstre i årets budgetforhandlinger på rådhuset fået afsat penge til et forsøg med madskoler for hjemmeboende ældre og på plejehjem. Madskolerne vil have til formål at forbedre kostvanerne, øge appetitten og bekæmpe ensomhed for denne gruppe borgere.

I rekrutteringen til madskoletilbuddet vil der være særligt fokus på at tiltrække ældre mænd, da de er i højere risiko for dårlig ernæringstilstand og ensomhed end kvinder. Undervisningen i madskolen bliver tilrettelagt under hensyntagen til borgernes særlige behov, så man kan deltage, selvom man har udfordringer med ryg, hænder, syn, hørelse eller andet.

Jeg håber, at resultaterne af pilotprojekterne viser klare forbedringer af madvaner og en mindsket grad af ensomhed, så undervisningen bliver udvidet til flere københavnere i de kommende år. Det vil øge livskvaliteten for en stor gruppe af vore ældre medborgere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top