Frivilligcenteret truet af lukning
IMG_7908.jpg
Katrine og Mads på Frivilligcenterets kontor. Foto: ef
Krumtappen i EnergiCenter Voldparken har ikke fået fornyet sin bevilling – men der er håb forude

Da politikerne på Københavns Rådhus indgik en budgetaftale for kommunens økonomi i 2020, blev der ikke afsat penge til fortsat drift af Frivilligcenteret på EnergiCenter Voldparken. Det er Udviklingsforeningen på EnergiCenter Voldparken, der siden 2012 har drevet Frivilligcenteret, der p.t. har tre medarbejdere og hidtil har været finansieret med kommunale, satspulje- og fondsmidler. Den kommunale støtte har i indeværende år udgjort omkring 60 % af de nødvendige midler, eller 900.000 kr.
Det er p.t. uklart om den manglende kommunale støtte til Frivilligcenteret skyldes en forglemmelse eller er et bevidst fravalg fra politikerne.

Håb om løsning
Hvis der ikke handles politisk, er der risiko for at Frivilligcenteret må lukke pr. 1. januar 2020, ikke mindst fordi tilførsel af fondsmidler er afhængig af kommunal støtte. Lokale kræfter arbejder i øjeblikket på en form for rekonstruktion af centeret, så dette kan ”overleve” frem til en forhåbentlig bevilling i forbindelse med den såkaldte overførselssag, der forhandles i det tidlige forår på Københavns Rådhus, hvor politikerne fordeler kommunens overskud fra indeværende år.

– Frivilligcenteret har været en integreret del af indsatsen på EnergiCenter Voldparken og skal naturligvis fortsætte. Jeg har en forventning om, at Kultur- og Fritidsudvalget samler op på sagen, og at der findes en løsning, inden vi forhåbentlig kan bevilge de nødvendige midler fx i forbindelse med overførselssagen, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen, der har en særlig tilknytning til bydelen.

Han tilføjer, at også i dette tilfælde spiller Lokaludvalget en vigtig rolle med at gøre opmærksom på lokale problemstillinger. Brønshøj-Husum Lokaludvalg drøftede i sidste uge situationen omkring Frivilligcenteret.

En central partner
Frivilligcenterets kerneopgave er at rådgive frivillige foreninger og frivillige, som ønsker at gøre en indsats for andre og kan støtte med andet end de fysiske rammer, aktiviteter og arrangementer. Frivilligcenteret yder i dag service til mere end 70 foreninger og gør en særlig indsats for at etniske grupper deltager i foreningslivet samt for at børn kan gå til fritidsaktiviteter. Centeret fungerer også som modtagelse af besøgende i EnergiCenter Voldparken.

Endvidere er Frivilligcentret engageret i fællesskabende aktiviteter, som fx folkekøkken, byhavekursus og café samt i udviklingsarbejdet omkring Naturbyen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top