Budgetaftalen giver et kraftigt løft af Gadelandet
Af sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling

Jeg er glad for, at SF er med i budgetaftalen for 2020. Overordnet set er det hjerteblod for SF, at alle børn skal have mulighed for at blive set og hørt, og alle forældre skal føle sig trygge, når de afleverer deres børn. Derfor er jeg kisteglad for, at vi fik forhindret planlagte besparelser og sikret 50 millioner kroner mere årligt til flere hænder i daginstitutionerne. En anden vigtig mærkesag er det store løft af indsatsen til borgere med psykisk sygdom. Og så er der sat markante grønne aftryk på aftalen, hvor biltrængsel og luftforurening skal nedbringes, og vi skal have flere bilfri områder i byen.
Når det gælder Brønshøj-Husum er jeg glad for, at vi er kommet igennem med en stor bevilling på 25,7 millioner kroner til cykelstier på Gadelandet og det løft det kan medvirke til for hele området. En forbedret infrastruktur blandt andet med øget tryghed er et af de greb, der kan løfte udsatte boligområder og gøre dem mindre udsatte og mere attraktive for resten af byen. Gadelandet/Husumgård er et af de syv områder i København som er på statens ghettoliste. Der er derfor behov for initiativer for at få området af listen. Gadelandet er stærkt befærdet med biler som ofte kører med høj hastighed og oversigtsforholdene er dårlige, og der er ikke cykelstier, hvilket gør at gaden er utryg for cyklister. Etablering af cykelstier vil derfor forbedre sikkerhed, tryghed og fremkommelighed for gående og cyklende.
En forbedring af vejen Gadelandet med kommunale midler vil derudover bidrage til, at der kan søges midler fra Landsbyggefonden til forbedring af infrastruktur i de omkringliggende almene boligafdelinger, hvilket vil være et generelt løft for hele det udsatte område, der ligger omkring vejen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top