Budgetaftale i København
Budgetforhandlingerne for Københavns Kommune 2020 er afsluttet. Det betyder blandt andet, at der anlægges cykelsti på Gadelandet samt tilskud på 4,6 mio. kr. til et spejderhus på vandtårnsgrunden

Torsdag i sidste uge blev der indgået en budgetaftale mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet og Venstre på Københavns Rådhus.
– Man kan mærke, at vi har fået en socialdemokratisk regering, der gør det lettere for os at prioritere velfærd i kommunerne. Det betyder ikke, at alle udfordringer kan løses i én aftale, men budgetaftalen giver en tiltrængt saltvandsindsprøjtning til de store velfærdsområder børn, social og ældre – og lægger samtidig sporene til et endnu grønnere København, siger overborgmester Frank Jensen.
Aftaleparterne er enige om at fastholde en uændret kommunal indkomstskat og grundskyld. I 2020 er den kommunale indkomstskat i Københavns Kommune 23,8 % og grundskylden 34,0 ‰. Samtidig vil kommunens gæld blive afdraget i 2020 med 202 mio. kr.

Bystævneparken, Gadelandet og et spejderhus
Det er aftalt at realisere helhedsplanen for Bystævneparken som indgår i byudviklingsstrategi for Tingbjerg-Husum.
Der afsættes blandt andet 1,5 mio. kr. i 2020 og 1,5 mio. kr. i 2021 til lovforberedende undersøgelser med henblik på anlæg af vejforbindelse på tværs af Vestvolden mellem Tingbjerg og Bystævneparken samt 87,8 mio. kr. samlet i 2020-2026 til arealudvikling af Bystævneparken.
Det forudsættes, at kommunen vil få 134,3 mio. kr. i indtægter i 2023-2026 fra indtægter på arealudviklingen og salg af byggeretter i Bystævneparken.
Spejderforeningen Bellahøj 21st Barking fik bevilliget penge fra klubhuspuljen i 2015, men det planlagte nye spejderhus på Vandtårnsgrunden på Brønshøjvej er blevet dyrere end oprindeligt antaget, og parterne er enige om at afsætte 4,6 mio. kr. til at realisere byggeriet.
I Husum skal der anlægges en længe ønsket cykelsti på Gadelandet, så det i fremtiden bliver mere trygt for bløde trafikanter at færdes i området.

Omorganisering af fritidshjemmene – og prisstigning
47 af Københavns 83 fritidsinstitutioner skal omorganiseres, så de fremover administrativt hører under folkeskoleloven i stedet for dagtilbudsloven. Dette giver kommunen mulighed for at taksten for de københavnske forældre kan stige til samme niveau som i resten af landet. Dette vil svare til en prisstigning på ca. 700 kr. pr. måned, når stigningen er fuldt indfaset i 2021.
I mange år har forældrebetalingen i København ligget markant under landsgennemsnittet, da nogle af fritidstilbuddene er organiseret under dagtilbudsloven, der har et loft over forældrebetalingen. Hvis dette loft fjernes af Folketinget, vil omlægningen af fritidsinstitutionerne eventuelt blive aflyst.
Prisstigningen vil dog stå ved magt.
– I København har vi en lang tradition for at sikre fritidspædagogikken gode vilkår. Det værner vi om med denne budgetaftale. Der er alene tale om en administrativ øvelse. Indholdet vil være det samme. Hvis de ønsker det, kan fritidshjemmene fortsætte på samme adresse, med samme økonomi, personale og pædagogik. Den konkrete forskel vil kun være, at fritidsinstitutionens leder ikke længere refererer til en klyngeleder eller et netværk, men til den lokale skoleleder, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.
– Vi står vagt om kvaliteten i vores fritidstilbud. Ved at hæve forældrebetalingen kan vi undgå nogle grimme besparelser på 70 mio. kr. årligt. Jeg føler mig overbevist om, at de københavnske forældre er villige til at betale det samme som forældre i resten af landet, når alternativet havde været dårligere normeringer og færre medarbejdere til at skabe et godt pædagogisk tilbud til deres børn, tilføjer Jesper Christensen.

Overskrifter i Budgetaftale 2020:
• Klimaet skal styrkes
• Bedre cykelby
• God start for alle børn
• Hånd om byens udsatte
• Styrket sundhed for ældre
• Tryg by for alle
• Bedre service til erhvervslivet
• Investering og effektivisering

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top