Velbesøgt møde om Kommuneplanen
Chr.-Laura.jpg
Christoffer Rosenkrands fra Lokaludvalget modtages af Laura Rosenvinge. Han foreslog, at der udarbejdes en trafikplan for bydelen. Foto: ef
Der var god debat og god stemning, da borgerrepræsentant Laura Rosenvinge trak fuldt hus til offentligt møde

Omkring 90 var mødt op mandag aften i EnergiCenter Voldparken for at blive klogere på det forslag til Kommuneplan 2019, der i øjeblikket er til høring. Det var den socialdemokratiske borgerrepræsentant Laura Rosenvinge, der havde indbudt til mødet, dels for at lytte til og debattere med bydelens borgere, dels for at projektleder Grith Kyrsted fra Økonomiforvaltningen kunne give et overblik over indhold og rammer for den kommende Kommuneplan – med særligt fokus på bydelen Brønshøj-Husum.

– Jeg er rigtig glad for at der kom så mange, og der blev sagt så mange ting, som jeg kan tage med tilbage til det politiske arbejde på rådhuset. Det var vildt at opleve det engagement hos deltagerne i mødet, sagde Laura Rosenvinge efter mødet. Repræsentanter for økonomiforvaltningen lyttede med og noterede også de faldne kommentarer.

Plan for de næste 12 år
Projektleder Grith Kyrsting indledet mødet med at give en saglig og afbalanceret orientering om forslaget til Kommuneplanen, der er i offentlig høring frem til den 22. oktober og forventes endelig behandlet og vedtaget i Borgerrepræsentationen i december. Kommuneplanen skal gælde for de næste 12 år og indeholde de overordnede politiske visioner for Københavns udvikling samt de mere tekniske rammer i forbindelse hermed.

Forslaget til Kommuneplanen indeholder fire temaer
• Plads til alle
• Byens kvaliteter
• Mere cyklisme og kollektiv trafik
• En mangfoldig by med diversitet og tolerance

Mere konkret forventes Københavns indbyggertal at stige de kommende år med omkring 10.000 om året og der planlægges med at blive bygget 60.000 nye boliger i planperioden, heraf 12.000 ungdomsboliger. Endvidere forventes etableret 50.000 nye private arbejdspladser.
Der arbejdes mod at gøre København CO2 neutral i 2025 samt at persontransport fordeles med 1/3 på cykel, 1/3 i kollektiv trafik samt (højst) 1/3 i bil.

190.000 kvadratmeter nye boliger i bydelen
Når det handler om bydelen Brønshøj-Husum, drejer det sig om Tingbjerg, Bystævneparken og bedre kollektiv trafik. Både Tingbjerg og Bystævneparken skal gennem en omfattende byudvikling, som forventes at betyde omkring 1.200 nye private boliger i Tingbjerg og omkring 800 nye boliger i Bystævneparken samt en trafikal åbning af de to områder.

Der peges også på, at der er et behov for bedre kollektiv trafik i Brønshøj-Husum, hvor andelen af stationsnære områder er væsentlig lavere end i andre bydele i København. Etablering af en metrolinje til bydelen er ikke nævnt i forslaget til Kommuneplan, men det er nævnt, at Borgerrepræsentationen har besluttet at undersøge mulighederne for etablering af en letbane i bydelen.

– Personligt så jeg langt hellere vi fik metro end letbane. Men metroen er dyr og har lange udsigter, derfor er vi nødt til at have en samtale i bydelen om hvad vi gør, sagde Laura Rosenvinge, og tilføjede at hun snart indkalder til møde om kollektiv transport i bydelen, herunder letbane/metro/bus.

Hvad med Bellahøj?
I forbindelse med planerne og udvikling og byggeri i Bystævneparken er det foreslået, at der vil ske en trafikal åbning til Ærtebjergvej og villakvarteret syd for området. Dette havde fået en del beboere fra området til at møde op og fremføre det uheldige i denne åbning, der vil have store konsekvenser for beboerne.

En tilhører fremførte det uheldige og besværlige i at en byggeansøgning til Københavns Kommune nu har ligget til behandling i 7½ måned uden at der er truffet afgørelse. En anden tilhører fandt det underligt, at kun Bystævneparken og Tingbjerg er nævnt i forslaget til Kommuneplan, mens der intet står om det centrale Brønshøj. Også Laura Rosenvinge undrede sig over, at der fx ikke var noget med om Bellahøj, der også har visse udfordringer. Endelig fandt flere tilhørere det både svært og besværligt at komme igennem til Københavns Kommune.

– Hvis det er tilfældet, så send en mail til mig, sluttede Laura Rosenvinge og takkede for et godt møde.

Forslag til Kommuneplan 2019 kan ses på blivhoert.kk.dk – Her kan også gives kommentarer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top