Nye planer for centralt område i Husum
IMG_7737.jpg
Hjørnet af Frederikssundsvej og Kobbelvænget - nu er der nyt forslag til mini-byfornyelse. Foto: ef
Ønske om istandsættelse og nyt boligbyggeri i området mellem Frederikssundsvej,Kobbelvænget og Gadelandet

Københavns Kommune har modtaget en anmodning om, at der udarbejdes en lokalplan for et område mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet, da der ønskes at bygge nye private boliger samt at sætte nogle af områdets erhvervsbygninger i stand.

Teknik- og Miljøforvaltningen er derfor gået i gang med en såkaldt intern høring, inden der udarbejdes et egentligt forslag til lokalplan, der skal behandles politisk.
Sidste år var der også planer om at bygge på området med blandt andet et stort butikscenter samt boliger – disse planer blev dog opgivet i juli, da Føtex trak sig fra projektet.

Konkrete ønsker
Bygherren ønsker at næsten 7.000 kvadratmeter af den nuværende erhvervsbebyggelse sættes i stand og fortsat anvendes til erhverv. Endvidere er det planen at opføre ny boligbebyggelse på omkring 20.000 kvadratmeter både inden for området samt som randbebyggelse langs Kobbelvænget og Gadelandet med familieboliger og ungdomsboliger.

Centralt skal anlægges et større grønt område. Den nye bebyggelse skal opføres i 4 til 6 etager med vejadgang fra Gadelandet og parkering i kælder.

Svar fra Lokaludvalget
Den interne høring er også forelagt Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der har indsendt sine bemærkninger under forudsætning af endelig godkendelse af svaret på næste ordinære lokaludvalgsmøde.

Lokaludvalget peger i sit svar på, at etableringen af nye butikker og boliger vil øge de trafikale problemer, der allerede er i Husum. Lokaludvalget forudsætter derfor, at der i forbindelse med vedtagelse af et forslag til lokalplan besluttes en række trafikale tiltag, blandt andet at der etableres cykelsti på Gadelandet, at der etableres en sikker krydsning af Gadelandet ved Kobbelvænget, en trafikal fredeliggørelse af Gadelandet samt en samlet trafikplan for Husum.

Endvidere peger Lokaludvalget på, at byggeriet skal integreres i det omkringliggende miljø, så byggeriet bliver åbent udadtil, både som handelsstrøg mod Frederikssundsvej og som en del af byrummet på Kobbelvænget, hvor der også er planlagt etableret den såkaldte Husumforbindelse i et grønt område.

Endelig er der ønske om, at der tages hensyn til både klimatilpasning og begrænsning af CO2 forurening, samt at der bliver mulighed for at etablere lægefællesskaber og seniorbofællesskaber i byggeriet.

Med rødt er markeret afgrænsning af det aktuelle område.
Tegning: Københavns Kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top