Kulturdag og Jul i Vandtårnet
Jul-i-Vandtårnet-26-50-15-741x540.jpg
Med en bevilling fra Lokaludvalget bliver det også i år jul i Brønshøj Vandtårn. Lysene tændes den 7. december. Foto: Kaj Bonne
Brønshøj-Husum Lokaludvalg holdt møde i EnergiCenter Voldparken, torsdag 19. september

Ganske få af dagsordenens ca. en snes punkter stjal tiden på det over tre timer lange møde i den gamle Voldparken Skole.

Evaluering af det efterhånden tilbagevendende arrangement, 2700Kulturdag, tog en del tid og fulgte umiddelbart før der skulle tages stilling til næste års afholdelse af selv samme – og bevilling dertil. 300.000 kr. blev bevilliget.

Der var udbredt tilfredshed med arrangementets forløb i år, på Valdemarsdag, 15. juni, selv om vejrguderne ikke var helt nådige, men diverterede med en del regn til at dæmpe løjerne. Det at en del af Brønshøjvej havde været afspærret for også at lægge asfalt til nogle af aktiviteterne havde ikke fungeret helt efter hensigten og vil derfor ikke blive gentaget i 2020.

Pengene til den næste udgave af 2700Kulturdag bevilligedes og vil blive afholdt lørdag 6. juni. Der bliver også ”Jul i Vandtårnet” i år med lyskæder på selv tårnet i december og januar måned. Selve festivitassen afvikles lørdag 7. december med nisseoptog, julepyntet brandbil og jazzorkester fra Tingbjerg til Brønshøj Vandtårn. Her vil der også være musikalsk underholdning, udskænkning, demonstration af spejderaktiviteter, m.v.

En stor ting på programmet på mødet i Lokaludvalget var lokaludvalgets høringssvar til Kommuneplan 2019, for så vidt angår de tre bydele under lokaludvalget. Her hos os er der især fokus på Bystævneparken og Tingbjerg. Sidstnævnte fordi kommunen gerne vil have området af ”ghetto-listen” hvorfor der er barslet med en plan for byggeri af flere nye boliger af varierende beskaffenhed, heraf 25 % almennyttige boliger.

Et debatmøde afviklet i Tingbjerg med overborgmester Frank Jensens deltagelse havde ikke været nogen succes, hvilket mange beklagede. Et bud på høringssvar forfattet af sekretariatet fremlagdes, med overskrifterne: Seniorbofællesskaber, betjening af skinnebåren trafik og fortætning af boligområder.

Førstnævnte punkt vil lokaludvalget arbejde for, evt. i form af nye seniorbofælleskaber i Tingbjerg. Ikke ret mange tror på en metrolinje til vores bydele, men en moderne sporvognslinje, kaldet en letbane, er nok mere realistisk. Lokaludvalget er meget betænkelig ved den såkaldte ”fortætning” af København som der lægges op til. Lokaludvalget ønsker ligeledes at det bliver et strategisk indsatsområde at bevare vore villakvarterers særegne udtryk.

Det sidste store punkt der behandledes var Lokaludvalgets høringssvar vedrørende ny lokalplan for området: Frederikssundsvej- Gadelandet-Kobbelvænget. Høringssvaret var grundigt og rubriceret under overskrifterne: Trafikale forhold, Integration af byggeriet i det omgivende miljø, Klimatilpasning, Begrænsning af C=2-forurening, Mulighed for etablering af lægefællesskaber og Seniorbofællesskaber.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top