Fleksibel udlejning og flere boliger
Bellahøj-03-41-18.jpg
Bellahøj, Tingbjerg, Utterslevhuse og Husumgård er områder i bydelen, der forventes at få mere fleksibel udlejning. På billedet del af højhusene på Bellahøj med Degnemosen i forgrunden. Foto: Kaj Bonne
Flere boliger til københavnere med små og mellemstore indkomster og et løft af byens udsatte boligområder er centralt i to nye aftaler mellem Københavns Kommune og BL´s 1. kreds

Der skal endnu mere gang i byggeriet af almene boliger i København, og der skal gøres mere for at holde byggeomkostningerne nede, så boligerne også bliver tilgængelige for københavnere uden store indkomster.

Et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation og BL 1. kreds – Danmarks Almene Boliger har netop godkendt to fireårige aftaler. En, der handler om at øge antallet af almene boliger og holde huslejen nede, samt én, der handler om at leje ud på en måde, så man får blandet beboere fra forskellige indkomstgrupper og ad den vej får løftet alle byens udsatte boligområder af regeringens ’ghettoliste’.

– København skal blive ved med at være en by, hvor der er boliger til alle, også til mennesker med almindelige eller beskedne indkomster. Derfor er jeg superglad for, at et meget bredt flertal i Borgerrepræsentationen bakker op om principperne i de to aftaler, vi har indgået: At hver fjerde ny bolig i København skal være almen, og at vi ved at bruge udlejningen fornuftigt kan få en blandet beboersammensætning, så der ikke længere er udsatte boligområder i København i 2030, siger overborgmester Frank Jensen.

Hver fjerde ny bolig i København skal være almen, og at vi ved at bruge udlejningen fornuftigt kan få en blandet beboersammensætning.
Frank Jensen, overborgmester

Massiv investering og fleksibel udlejning
– Desværre oplever store områder af København ikke samme fremgang som resten af byen i disse år. Derfor skal vi skærpe vores arbejde med at løfte byens udsatte boligområder. Det skal ske gennem massive investeringer i sociale indsatser, fysiske forbedringer af områderne og i infrastruktur, der binder disse områder bedre sammen med resten af byen, siger stedfortrædende teknik- og miljøborgmester Karina Vestergård Madsen.

Samtidig har parterne aftalt en ny udlejningsaftale, der skal medvirke til at sikre en blandet beboersammensætning og ad den vej løfte de udsatte områder. Det skal ske ved en øget anvendelse af såkaldt fleksibel udlejning, hvor ansøgere i beskæftigelse, med uddannelse over grundskoleniveau, med ren straffeattest og med indkomst på et vist niveau får fortrinsret til en bolig i de udsatte boligområder, samtidig med at den boligsociale anvisning i området sættes i bero.

Den skærpede fleksible udlejning kommer også til at gælde i de områder, som er i risiko for at komme på regeringens ghettoliste.

– København skal være for alle, det giver en sjovere by med stærkere fællesskaber. Og vi har behov for boliger, der er tilgængelige for mennesker med en helt almindelig indkomst, så fx medarbejderne i vores skoler og institutioner har råd til at bo i den by, hvor de arbejder. Det har en positiv betydning for fællesskabet i byens lokalområder, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen i en kommentar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top