Trafikstøj – er det bare ”et vilkår”?
Bus-COLOURBOX1227114.jpg
Foto: colourbox
Brønshøj-Husum er også så heldig(!) at have store trafikårer tæt på – med de konsekvenser det så har afledt i form af trafikstøj

Af Lars Nørgaard Andersen

Der har de sidste måneder været en del fokus i trykte medier, fx Politiken og Københavneravisen, på den stadigt opadgående kurve for trafikmængden i og omkring København. En af de store bidragydere til trafikstøj i vores bydele er jo Ring 3/E 47. Selv om jeg bor tre kilometer øst for motorvejen kan jeg i vestenvind, som jo er fremherskende her i landet, høre trafikken som konstant baggrundsstøj, à l a brusen/bølgeslaget fra Vesterhavet.

Hvis det derimod er østenvind, driver støjen væk fra os, og vi bor i øvrigt ”i læ” af Københavns højeste punkt, Brønshøj bakke og der er nærmest lyddødt hos os. Ring 3 er den motorvej hvor trafikken er øget mest de seneste 8 år. Trafikken mellem frakørsel 19 og motorvejskrydset ved Gladsaxe er steget med hele 42 %.

Helbredsgener
Forskere fra Syddansk Universitet har undersøgt indvirkningerne på vores helbred af den store og stadigt stigende trafikmængde. 14 % af os har angivet at de indenfor de seneste to uger har været generet af trafikstøj. Dette tal er mere end en fordobling siden de lavede en tilsvarende undersøgelse i år 2000. Seniorforsker Michael Davidsen udtaler, at: ”Trafikstøj har direkte konsekvenser for den mentale sundhed.

Den kan føre til stress og generelt dårligt psykisk helbred. Fysisk kan den også have indirekte betydning. Risikoen for hjerte-kar-sygdomme er for eksempel større, …”. Han har dog også et fremadrettet bud på, hvad vi som samfund kan gøre for at dæmpe støjen. Fx ved en ændret trafikplanlægning: ”En oplagt løsning er at få flere elbiler på vejene. Det er nemlig primært benzinmotorerne, der larmer”, siger forskeren. Det matcher jo Folketingets mål om mange flere el-biler.

Hareskovvej/Hillerødmotorvejen
Det kan selvfølgelig opleves som en velsignelse at have nem adgang til de store udfaldsveje, som vi ligger tæt på her i Brønshøj-Husum, men som alle medaljer har denne også en bagside. Lokaludvalget har i sit høringssvar til kommunens handlingsplan for vejstøj 2018-2023 både udtalt sig generelt og særligt om Hareskovvej der skærer sig i gennem vores rekreative område nr.1,Utterslev Mose, og tæt på mange boliger i bydelen.

Man peger på muligheden for at lægge støjabsorberende asfalt, opsætte støjdæmpende skærme – og nedsætte farten yderligere, idet det ud over motorstøjen også er friktionen mellem dæk og vejbane der leverer støjen. Man foreslår desuden, helt konkret, at fartbegrænsningen på Hareskovvej nedsættes med 10 km, til 80 km/t nord for Tingbjerg, for derefter at nedtrappes til henholdsvis 60 og 50 km/t ind mod Frederikssundsvej.

Hvad kan man som beboer i bydelen så gøre?
Embedsmænd og folkevalgte kan jo ind i mellem, når de bliver presset for gode argumenter, forfalde til at bruge vendingen: ”Det er et vilkår…!” Underforstået: Nu er ikke mere at tale om – sådan bliver det bare… Mange husker for nogle år siden, at Margrethe Vestager kom galt afsted ved at sige. ”Sådan er det bare…! Vi har jo for nylig afholdt tre af de fire valg vi nu kan her i landet: til EU-parlamentet, til Folketinget og til Region Hovedstaden.

Huskede du at spørge din kandidat eller dit parti hvad de har tænkt sig at gøre for at imødegå den stadig stigende mængde trafikstøj – der ikke rigtigt ser ud til at være en ende på…? Ellers kan du møde op i partiernes kompetente forsamlinger, skrive indlæg i lokal-og landspolitiske medier, tage emnet op i børnenes institutioner, på din arbejdsplads, i din faglige organisation – ”You name it”, som det hedder på ny-dansk. Der er ingen snuptagsløsninger, men meget er på spil, nemlig vores miljø og helbred.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top