Replik: Venstre undervurderer støtten til den grønne frivillighed
Cecilia Lonning og Flemming Steen Munch fortsætter i avisen den 22. juli deres forsvar for, at den grønne frivillighed fint klarer sig uden koordinerende hjælp

Af Hans S. Christensen, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Cecilia Lonning og Flemming Steen Munch fortsætter i avisen den 22. juli deres forsvar for, at den grønne frivillighed fint klarer sig uden koordinerende hjælp fra forvaltningen, det de to venstrepolitikere kalder ’støttepædagog’.

Cecilia Lonning og Flemming Steen Munch mener, at lokaludvalget og sekretariatet skal give en hånd med til de frivillige, ”når det ikke fordrer teknisk eller faglig indsigt”. Brønshøj-Husum Lokaludvalg løser allerede med glæde den miljøopgave, som Borgerrepræsentationen har uddelegeret til lokaludvalgene. Opgaven er at inspirere til miljøaktivisme, lave kampagner som støtter op om kommunens politikker og indgå samarbejder og netværk omkring bynatur og miljø. Det fremgår af kommissorium for lokaludvalg. Nogle steder i byen har lokaludvalgene uddelegeret miljøopgaven til et miljøpunkt, som er fondsejede centre.

Men det er ikke en del af den uddelegerede lokale miljøopgave at stå for fx forsikringer af de frivillige og udarbejdelse af de nødvendige samarbejdskontrakter. Lokaludvalgene har heller ikke kompetencerne og bemyndigelsen til at definere, hvilke arbejdsopgaver som de frivillige kan tage sig af uden at gøre skade på træer eller sig selv eller komme i konflikt med fredninger, og hvilke opgaver der skal håndteres af den kommunale professionelle driftsenhed. Den opgave kan kun varetages under instruktion af kommunens miljøfaglige forvaltning og ikke af hverken lokaludvalg eller miljøpunkter. De to politikere mener nemlig nu også, at miljøpunkterne burde træde til med forvaltningens frivilligkoordinatoropgaver.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2017 i samarbejde med to lokaludvalg lavet en Helhedsplan for Utterslev Mose. Det er centralt i denne plan, at naturplejeindsatser skal drives af frivillige naturplejelaug. Men lokalt kan vi ikke igangsætte nye naturplejegrupper uden en back-up-funktion i forvaltningen, der har bemyndigelsen og kompetencerne til at lave nye samarbejdsaftaler.

Summa summarum, det er ikke helt fair at sige at lokaludvalget undervurderer den grønne frivillighed. Vi elsker den grønne frivillighed, vi ser alle styrkerne og de gode resultater ude lokalt og vil gerne have endnu mere. Men samarbejde med frivillige kræver nu engang ledelse, faglig sparring og gode klare aftaler og rollefordeling. Den del af det må vi ikke undervurdere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top