Omsorg uden fordømmelse
Københavns Kommunes SundhedsTeam rykker selv ud og får kontakt til nogle af byens mest udsatte borgere, som ellers er usynlige i sundhedsvæsenet

SundhedsTeam er en opsøgende enhed under Københavns Kommune. Teamet er en mobil enhed, der rykker ud til forskellige steder i storbyen – for eksempel Toften i Bystævnet i Husum. Toften består af 16 lejemål, som er en del af Københavns Kommunes såkaldte ”skæve boliger”. Her bor borgere, som har svært ved indpasse sig i et almindeligt boligmiljø.
I Toften bor nogle af kommunens mest udsatte borgere, for eksempel Anders, som SundhedsTeamet fik kontakt med for flere år siden, da han boede på ”Kollegiet” på Gl. Køge Landevej – et ”mandeherberg”. Siden rykkede Anders ind i en af boligerne i Toften, hvor SundhedsTeamet jævnligt kommer forbi. Denne onsdag var overlæge Henrik Thiesen og sygeplejerske Lone Valentin Dam forbi – forinden havde de besøgt ”Hus Forbi” i Vanløse.
Anders ventedes teamets besøg, og mens Toftens sociale vicevært Susanne Elmquist satte kaffe over, fik Brønshøj-Husum Avis’ udsendte medarbejder fortalt Anders’ historie.
Anders kommer fra Grønland, hvor han blandt andet arbejdede andet som brandmand og mekaniker i lufthavnen i Søndre Strømfjord. Siden endte han som hjemløs i Danmark, men kom via ”Kollegiet” videre til Toften, hvor han nu har boet i tre år.
Der er kommet mere stabilitet i Anders’ tilværelse, men han får stadig lidt for meget alkohol indimellem. Det ved han. Og det ved teamet. Anders’ største problem er, at han har svært ved at sove om natten, fordi han har uro i kroppen. Han vender op og ned på døgnet, nat bliver til dag og omvendt.

Hjælp efter behov
Lone og Henrik tager en opfølgende snak med Anders om, hvordan det går. De sørger blandt andet for, at han får nogle vitaminpiller. Men sundhedsteamet er ikke fordømmende . For teamets medarbejdere gælder det om at hjælpe Anders og få det bedste ud af livet – også selv om han får for meget at drikke.
– Skal vi have fat i folk, der lever på kanten af samfundet, kan det ikke nytte noget, at vistarter med: – Jamen, du drikker da også for meget – det må du stoppe med, inden vi kan starte en behandling. En sådan fremfærd kan ende med, at patienten aldrig kommer i behandling, siger Lone Valentin Dam.
– Det er godt, at det foregår sådan, at jeg selv kan følge med, siger Anders.
– Det er patienten, der bestemmer, hvad der er vigtigt. Mange af dem har ikke gode erfaringer med sundhedsvæsenet. Naturligvis lægger vi ikke vores sundhedsfaglige indsats ned, men meget af vores arbejde har også en social karakter, siger Henrik Thiesen.
– Hvis en patient ikke kommer til os, selv om vi har aftalt det, er det ikke sådan, at vedkommende får karantæne. Det kan være, at patienten først har lyst til at tale med os næste gang. Vi er naturligvis meget opmærksomme på, hvis patienten har behov for et andet tilbud, end det vi kan tilbyde. Vi er jo ikke et parallelsystem. Man skal ikke have hjælp af en ”hjemløslæge”, når man har brug for en hjertelæge. siger Lone Valentin Dam.

300 patienter årligt
I løbet af et år har SundhedsTeamet kontakt med ca. 300 patienter. 150 patienter er fra de foregående år, mens der kommer 150 nye i løbet af året: – Den fordeling har været rimelig konstant, siger Henrik Thiesen, der startede sundhedsteamet i 2005. Som han siger: – Vi er Danmarks eneste praksis til mennesker uden hjem og som kun har hjemmebesøg! Vi er garanter for, at de udsatte og hjemløse får en behandling. Hvis folk henvender sig til os, så hjælper vi naturligvis. Jeg har jo afgivet mit lægeløfte, siger Henrik Thiesen.
Lone Valentin Dam vil meget gerne slå hul på en myte om hjemløse: – Jeg har været en del af dette team i en del år. Jeg har et fagligt spændende arbejde, og jeg udfører det ikke af barmhjertighed. Jeg møder ikke ret mange stakler. Det er mangel på respekt at betragte udsatte og hjemløse som stakler, men der er ingen tvivl om, at mange af dem lever et ret barsk liv.
Til teamet blev der i år tilknyttet yderligere en læge, så der nu i alt er tre læger og fire sygeplejersker.
SundhedsTeamet er en netværksbaseret praksis. Tidligere var behandlingen af de udsatte og hjemløse mere fragmenteret og tilfældig, nu er behandlingen en del af en større sammenhæng.
Med sin opsøgende indsats fanger SundhedsTeamet patienterne i deres egne rammer. Her er ingen tidsbestilling eller tidsramme. En del af teamets patienter lever ikke på en måde, så de har nemt ved at overholde en tid hos en almindelig praktiserende læge. Og selv om de møder op til tiden, kan det godt ende med, at ventetiden bliver så lang, at de går igen, inden de bliver hidkaldt.
Når Toftens medarbejdere Susanne Elmquist og Sebastian Kjær lægger mærke til, at en beboer har behov for behandling, så er SundhedsTeamet kun en opringning væk. Og når teamet er på besøg på Toften, så går jungletrommerne gennem Bystævnet. Så da vi havde drukket kaffen, mødte Verner og Hans op hos Lone og Henrik.
Verner havde slået sit knæ, da han kørte knallert. Hans havde også slået et knæ. Sygeplejerske og læge måtte i aktion. Og det er jo netop derfor, deres opsøgende besøg har så gavnlig virkning. Hvis ikke Verner og Hans vidste det i forvejen, så ved de nu, at de roligt kan kontakte SundhedsTeamet.

FAKTA
SundhedsTeamet

En sundhedsfaglig indsats rettet mod borgere som ønsker hjælp, men som ikke selv formår at opsøge den. SundhedsTeam fungerer som praktiserende læge for de mest udsatte borgere i København, men med særlig ekspertise inden for de problemstillinger, som man typisk har som hjemløs. Teamets målgruppe er hjemløse, misbrugere og alkoholikere. Teamet løser for eksempel småskader og tjek af KOL, lungebetændelse og mange andre skavanker forbundet med misbrug. Teamet kan udstede og forny recepter og henvise til andre sundhedsfaglige tilbud.
Teamet er en kommunal sundhedsenhed, og det er en stor fordel, da teamets samarbejdspartnere er inden for det kommunale socialvæsen. SundhedsTeamet er et projekt, som fået bevilget finansiering frem til 2023.
Teamet samarbejder tæt med sygeplejeklinikkerne ved herbergerne og stofindtagelsesrummene, hvor lægerne har ugentlige konsultationstider. Samarbejder også med forskellige frivillige organisationer som har sundhedstilbud som Røde Kors’ Omsorgscenter i Thorsgade, Hus Forbi, Morgencafeen for Hjemløse, Christianias sundhedshus og mange andre.
Når SundhedsTeamet ikke er ude på gader og stræder, så har man fast adresse på Sundholm på Amager.

Skæve boliger
En boligform til borgere, som har svært ved at passe ind i et almindeligt boligmiljø. Københavns Kommunes 55 ”skæve boliger” giver tag over hovedet til nogle af de mest udsatte hjemløse. Boligerne er små et- eller to-rumsboliger, fordelt på fem bebyggelser på Amager, i Valby, Brønshøj og i Sydhavnen.
Til hver bebyggelse er tilknyttet en social vicevært, som hjælper beboerne i dagligdagen.
En sagsbehandler indstiller borgeren til en skæv bolig. Kommunens boliganvisningsudvalg skal godkende indstillingen, hvorefter borgeren kommer på venteliste.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top