Kritik af lysregulering på Frederikssundsvej
Lys.jpg
Den korte periode med grønt lys for fodgængerne giver de mindre trafikanter problemer. Foto: ef
Børn fra Brønshøj Skole, der skal til SFO på den anden side af Frederikssundsvej, har problemer med at komme over vejen

Der måtte flere henvendelser til fra forældre med børn på Brønshøj Skole til teknik- og miljøforvaltningen samt et spørgsmål fra borgerrepræsentant Finn Rudaizky til borgmesteren, før der kom svar på en henvendelse om lysregulering for fodgængere i krydset Frederikssundsvej/Havdrupvej.

Brønshøj Skole har en SFO ordninger på 2 institutioner placeret tæt på skolen, dog på den anden side af Frederikssundsvej. Det betyder, at børnene i 0., 1. og 2. klasse følges af en pædagog til klubberne hver dag, da Frederikssundsvej skal krydses. Der er én pædagog pr. klasse.

– Lysreguleringen som be­nyttes er Havdrupvej/ Frederikssundsvej, hvor der er grønt lys i 8 til 11 sekunder for fodgængere, fortæller Christian Sørensen, der står bag henvendelsen til forvaltningen.

– Klasserne kan derfor ikke krydse Frederikssundsvej med cykel, eller nå at komme over, da det er helt umuligt for en pædagog med 24-28 børn med fx cykler. Vi vil gerne opdrage vores børn til at cykle, frem for at forældrene bruger bilen, men skolen/ SFO’en har skrevet ud til forældrene, at de ikke kan håndtere børnene med cykler over Frederikssundsvej på den korte tid. Det betyder blot, at de køres i skole, da de ellers vil have cykler og hjelme på skolen som så skal afhentes – på en aflåst skole, siger Christian Sørensen. – Vi ønsker, at der tages hensyn til de små fremfor at tilgodese en grøn bølge for bilisterne, tilføjer han.

Brug midterhellen
Der er nu kommet et svar fra enhedschef i teknik- og miljøforvaltningen, Søren Kastoft, der indleder med at beklage, at Christian Sørensen ikke har fået svar på sin tidligere henvendelse.

– Signalteamet, der har det faglige ansvar for byens trafiksignaler og svarer på henvendelser omkring signalanlæg, har fået så mange henvendelser den sidste tid, at der er opstået et efterslæb. Det har desværre ramt din henvendelse, men den har aldrig været glemt eller overset. Denne forsinkelse skulle du selvfølgelig have fået besked om, hedder det i svaret fra forvaltningen.

Enhedschefen oplyser, at der på det konkrete sted er der ikke lavet særlige tiltag for fremkommelighed for biltrafik, men Frederikssundsvej er indrettet med særlige løsninger for busfremkommelighed. Det betyder, at når der er en bus, så forsøger signalet at give bussen lidt ekstra grønt, så den kan komme nemmest muligt videre.

I svaret oplyses også, at der allerede i 2017 er noteret et ønske fra en institution i området om mulighed for grøntidsforlængelse i det aktuelle kryds. En mulighed angives fx at kunne være en løsning med bokse, hvor autoriserede personer med ”brik” kan få længere tid med grønt i særlige tilfælde. En sådan løsning oplyses at koste ca. 70.000 – 100.000 kr.

Indtil en eventuel forbedring er gennemført anbefaler forvaltningen, at børnene krydser på den vestlige side af Havdrupvej, hvor der er etableret en midterhelle.

– I denne side er der dels lidt længere tid med grønt i signalet, hvilket kan give børnene en større tryghed i, at det er ok at krydse, dels betyder midterhellen, at man kan stoppe og holde pause, hvis man ikke er tryg ved at gå hele vejen over, slutter enhedschefen sit svar.

Krav om handling
– Jeg læser at prioriteten er busfremkommelighed og forvaltningens løsning er, at børnene skal benytte overgangen med midterhellen.
– Det er dog slet ikke gangbart med 2. skoleklasser inkl. cykler på 10 kvadratmeter midt i et voldsomt trafikeret område, siger Christian Sørensen i en kommentar til svaret fra enhedschefen i teknik- og miljøforvaltningen.

– Forvaltningen må tilgodese hensynet til børnenes trafiksikkerhed og tryghed i trafikken og respektere at de skal lære at benytte cyklerne til skole. Vi foreslår, at man nedprioriter busfremkommelighed i tidsrummet 07:40 til 08:05, samt fra 12:50 til 13:30. Som borger, vil jeg insistere på, at forvaltningen gør noget ved problemet – nu, slutter Christian Sørensen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top