En hjælpende hånd fra Rotary
Cykler.jpg
Foto: Privat
En Sommerhilsen fra rektor Anne Frausing, Brønshøj Rotary Klub

Brønshøj Rotary Klub har de seneste år været primus motor i en række projekter i Sri Lanka med det formål at sikre bedre skolegang og levevilkår for familier i fattige områder. En sådan opgave kan man kun løfte i tæt samarbejde med andre Rotary Klubber i Danmark og Norge samt i lokalområdet i Sri Lanka – og med en stor sæk penge! Vi er meget taknemmelige for den generøse donation, som vi har fået fra Erik Thune’s Legat af 1954, fra vores medlem Helge Andersen og fra klubberne.

På denne baggrund kan Rotary-organisationen, både den danske og den internationale hjælpefond, bidrage med at mangedoble beløbet til hjælpearbejdet, og så kan det virkelig gøre en forskel for rigtig mange familier.

Skolebøger, morgenmad og cykler
Hvad er de vigtigste forudsætninger for at få en god skolegang og dermed afsæt for en god fremtid?

Skolen skal have de nødvendige redskaber og eleverne skal være læringsparate og passe deres skole. Skolebøger og skriveredskaber er for os i Danmark slet ikke noget, vi taler om at anskaffe, men det er bestemt ikke en selvfølge i de fattige egne i Sri Lanka, som fortsat bærer præg af borgerkrigen, der sluttede i 2009. Med midler fra vores projekt er det lykkedes at skaffe undervisningsmateriale til i alt 1000 skolebørn. Desuden har 594 børn fået et morgenmåltid hver dag i et helt skoleår. Det har betydet en stor forbedring af deres udbytte af undervisningen, ikke mindst fordi deres fravær er faldet betydeligt.

Med en meget lang skolevej på adskillige kilometer kan det være svært at finde motivationen til at komme i skole og hjem igen på gå-ben. En cykel kan derfor have afgørende betydning for fremmødet i skolen. I alt 133 børn har fået mulighed for at benytte en cykel til deres skolevej. Det er skolen, der administrerer cykeludlånet. For at have en cykel til rådighed er det en forudsætning, at man passer sin skole. Børnene, der bor længst væk fra skolen, kommer først i betragtning. Der er ingen tvivl om, at cyklerne har vakt stor glæde og betydet større deltagelse og fastholdelse i skolegangen.

Hjælp til selvhjælp
Rotary-projektet har sikret, at ikke mindre end 403 familier har fået uddannelse og starthjælp til hønsehold som en vigtig og langsigtet indtægtskilde for familien. Det kræver god forberedelse i form af viden om hønsehold, økonomi og etablering af gode rammer for at det skal lykkes. Efter afsluttet uddannelse fik hver familie udleveret 27 hønekyllinger og 3 hanekyllinger som grundlag for deres nye ”virksomhed”. På billedet ses en families nye hjem til deres kyllinger.

Vand og sanitet
Fokus for Brønshøj Rotary Klub’s kommende projekt i Sri Lanka vil være at sikre adgang til rent vand og ordentlige toiletforhold for nogle landsbyer og skoler i udsatte områder. Vi har en lokal samarbejdspartner i Kandy Rotary Klub, og mon ikke der vil være flere medlemmer i Brønshøj Rotary Klub, der vil følge projektet til dørs med deres besøg i landsbyerne? Det har vi tradition for i Brønshøj Rotary Klub.

Lidt om Brønshøj Rotary Klub
I Brønshøj Rotary Klub er vi 30 medlemmer, som alle har det til fælles, at vi gerne deler viden om vores vidt forskellige virkefelter og gerne bidrager til at gøre en forskel i lokalområdet og i udfordrede dele af verden, som ovenstående er eksempler på. Vi er et erhvervsnetværk, der yder bidrag til humanitært arbejde.

Vi holder møde hver torsdag kl 11.30 – 13, hvor vi spiser frokost og altid har et spædende og inspirerende foredrag. Hvis du savner en lokalt forankret platform med en international profil, er du velkommen til at kontakte os. Hvor finder man ellers en åben dør overalt i verden, hvor man færdes?

Fotos: privat

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top