Utrygge cyklister i Gadelandet
Gadelandet-Cykelsti-44-16.jpg
Dette billede illustrerer, hvad det er cyklisterne taler om, når de kører i Gadelandet. Foto: Kaj Bonne.
Ny undersøgelse fra Cyklistforbundet sætter fokus på utrygge steder for cyklister. I Brønshøj er det særlig slemt i Gadelandet

Der er stadig alt for mange steder i Danmark, hvor cyklisterne føler sig utrygge ved at køre. Det er Cyklistforbundet nået frem til, efter at man opfordrede cyklisterne til at melde om kryds, veje og strækninger, hvor de ikke føler sig trygge i trafikken. Blandt de ca. 4.000 indberetninger er det især manglende cykelstier og kryds, der får cyklisterne til at føle sig utrygge.

Også Brønshøjs cyklister er kommet med indberetninger. Her får især Gadelandet utrygheden til at stige blandt cyklisterne. Der var syv indberetninger, hvor der blandt andet skrives:

– Vi mangler cykelsti. Meget trafikeret fordi mange bruger den i stedet for Frederikssundsvej, der tit er megt tæt trafikeret. Nogle biler kører meget hurtigt. Der er bus 123 og bus 22 samt mange lastbiler, bl.a. med varer til Føtex.

– Meget og tung trafik med bakkende lastbiler pga. varelevering til supermarked. Ingen cykelsti. Mange ulovligt parkerede biler, som tager udsyn. En meget farlig vej at cykle på.

– Ingen cykelsti, mange parkerede biler med ringe mulighed for at orientere sig.

– Gadelandet er forholdsvis trafikeret og blokeres om morgenen ofte af lastbiler, der skal aflevere varer til den nærliggende Føtex. Det betyder, at jeg som cyklist enten skal klemme mig forbi på ydersiden af en stor lastbil eller tage det “sikre” valg og cykle på fortovet. Det ville være oplagt at etablere cykelsti i den græsrabat, der adskiller fortov og parkeringspladser.

– Ingen plads til at cykle trygt. Tung trafik og mange parkerede biler. Cyklisten mangler overblik over vejens forløb. Alternativet er at cykle på fortorvet, hvor der ikke er særligt mange fodgængere alligevel.

– Dårlige udsigtsforhold, massiv tung trafik, ingen cykelsti, hurtigt kørende biler.

– Man kommer cyklende fra Gadelandet mod Åkandevej og skal dreje til venstre i krydset. Her er der dobbeltrettet cykelsti, så man ikke behøver at krydse vejen. Problemet er at både biler og især cyklister er usikre på, hvem der har fortrinsret, når cyklisten skal dreje til venstre ind på den dobbeltrettede cykelsti, når der kommer biler fra Gadelandet og skal dreje til enten højre eller venstre ind på Åkandevej eller fra Åkandevej og ind til Gadelandet. Når man som cyklist så endelig er kommet igennem krydset, ophører den dobbeltrettede cykelsti lidt længere fremme og man skal alligevel over på den anden side af vejen, hvor cykelstien er lavet af grus, hvilket ikke kan være godt for dækkene. Umiddelbart er der generelt dårlige cykelforhold omkring Tingbjerg, men dette sted er dog det værste og gør mig altid usikker.

Andre utrygge steder
Også andre steder i 2700-området er blevet bemærket.

Om Frederikssundsvej/Holcks Plads skriver en cyklist:
– Bilister, der skal dreje til højre, kan ikke nå at se de cyklister, der med høj fart kommer ned ad bakken fra Brønshøj Torv, pga. parkerede biler og cyklerne i cykelstativet. Der er meget bedre udsyn for biler, der skal dreje ved Brønshøj Torv, men der må bilerne ikke længere dreje.

Om Kildebrøndevej skrives:
– Der bliver ikke ryddet eller saltet. Den 14. januar i år var der dækket af sort is i hele vejens bredde. Jeg styrtede på cyklen og brækkede mit bækken tre steder. Generelt er der dårlig rydning og saltning på vejene heromkring inkl. Højstrupvej.

– Kaos hver morgen. Bilister på Kildebrøndevej passer ikke på skolebørnene, og det røde lys bliver ikke respekteret på Husumvej.

Karlstads Alle:
– Der mangler ordentligt lys

Brønshøj Kirkevej:
– Når man som cyklist krydser Frederikssundsvej fra Brønshøj Kirkevej til Brønshøjvej, sker det ganske tit, at bilister eller busser, der på vej ud af Frederikssundsvej kører over, når det er rødt eller næsten er blevet rødt. Man kan dermed ikke regne med, at man kan køre over vejen, når man har grønt. Det er desuden en meget kringlet vej over krydset. Krydset ligger på mine børns skolevej, men jeg tør ikke cykle med dem, da jeg finder, at det er for farligt i dette kryds. (Problemet er desværre det samme for fodgængerne, der bruger fodgængerovergangen længst væk fra byen.)

Bellahøjvej/Hvidkildevej:
– Farligt at krydse Bellahøjvej til og fra Hvidkildevej og farligt at krydse Hvidkildevej på grund af højre- og venstresvingende biler fra Bellahøjvej.

Flere skader
At utrygheden ikke bare opstår via følelser og fornemmelser viser de nye ulykkestal fra Vejdirektoratet. I 2018 kom 16% flere cyklister alvorligt til skade, lettere til skade eller blev dræbt i trafikken sammenlignet med 2017:

– Det går den forkerte vej med trafiksikkerheden for cyklister. Mens det bliver mere og mere sikkert at være bilist, går det den anden vej for cyklister. Sådan har udviklingen været gennem flere år, og det kan vi som samfund simpelthen ikke være bekendt, siger Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, der peger på, at det problem som skal løses af både staten og kommunerne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top