– Ikke behov for helårscamping på Bellahøjmarken
Lejrchef på Bellahøj Camping, Gines Mouritzen, tror ikke på, at helårscamping og flytning af pladsen op mod svømmehallen er en fordel for hverken turister eller kommune

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har inden sommerferien besluttet, at en tredjedel af Bellahøjmarken fremover skal rumme en ny helårsåben campingplads – uden at man inddrog og lyttede til områdets beboere eller lejrchefen siden 2007, Gines Mouritzen.
Politikerne på Københavns Rådhus har godkendt, at der udarbejdes en koncessionsaftale og en 20-årig lejekontrakt for en kommende helårsåben campingplads på Bellahøjmarken, der ellers var fredet, indtil Folketinget i marts vedtog en lov, der faktuelt ophævede fredningen.
Den nuværende campingplads på Bellahøjmarken er Københavns eneste campingplads, og er åben fra 1. juni til 31. august.
Pladsen er blevet udlejet på 1-årige kontrakter og pladsens faciliteter betegnes som meget nedslidte og ikke tidssvarende.
– Det er rigtigt, at især vores toiletter trænger til renovering, og jeg har tilbudt Københavns Kommune at renovere toiletterne, hvis jeg kunne få en 10-årig aftale om forpagtning af campingpladsen, men det sagde kommunen nej til, fortæller Gines Mouritzen, der i hele perioden kun har fået 1-årige kontrakter.

Camping siden 1966
De p.t. planlagte rammer for den nye campingplads forventes at indeholde 44.000 kvadratmeter indhegnet campingareal med pladser til telte, autocampere, campingvogne og campinghytter samt 4.000 etagemeter byggeri med bl.a. reception og toiletter samt en række servicebygninger. I alt omkring 440 ”campingenheder”.
– Bellahøj Camping blev etableret i 1957 og har i dag en suveræn beliggenhed. Vi har fremgang i antal overnatninger og holder åbent hele døgnet. De fleste af vores gæster er udlændinge og mange kommer fra Tyskland, Holland og Italien, fortæller Gines Mouritzen.
Han finder ikke, der er behov for en større og helårscampingplads på Bellahøj. – Planerne om at rykke pladsens område mod nord er uheldig på grund af det skrånende areal, der også vil kunne danne mindre søer i forbindelse med kraftig regn. Endvidere skal der foretages ny og kostbar kloakering. Jeg tror, at en ny plads vil give underskud hele vinterhalvåret – jeg kan se på besøgene på vores hjemmeside, at der er relativt få besøg uden for sæsonen, siger Gines Mouritzen.

Politikerne er velkomne
Hvis det står til Gines Mouritzen, bliver campingpladsen liggende, hvor den ligger i dag. – Måske skal pladsen være lidt mindre, så kan vi udvide åbningstiden fx fra påske til 1. oktober, og så skal toiletterne renoveres.
Han har talt med arrangørerne af to af de markeder, der afholdes på Bellahøjmarken og aftalt med dem, at der både kan være camping og markeder.
– Inden politikerne traf deres beslutning skulle de have besøgt campingpladsen og fået en snak med os. Men det kan selvfølgelig nås endnu, slutter Gines Mouritzen
Det ser noget mere problematisk ud med afholdelse af motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix, der siden 2013 har været afholdt på og omkring Bellahøjmarken den første weekend i august. Politikerne har tidligere givet et principielt tilsagn om at motorløbet kan afvikles frem til 2021, men forvaltningen har undersøgt om løbet kunne flyttes til et bedre placering – det er dog ikke lykkedes.
Også et fritløbsområde for hunde bliver berørt af beslutningen. Teknik- og Miljøforvaltningen vil se på muligheden for at finde en anden placering til hundegården i Bellahøjmarken. Men en ny placering vil skulle godkendes af Fredningsnævnet.
Inden omdannelsen af Bellahøjmarken sættes i værk, skal der udarbejdes en lokalplan, der vil blive sendt i høring.

FAKTA
På campingpladsen er der en lille butik der har åbent alle ugens dage fra 7-24. I forbindelse hermed er der et opholdsområde, hvor man er velkommen til at nyde sin medbragte mad eller mad købt i butikken. Her finder man også pladsens tv.

Campingpladsen er på ca. 9 hektar og er ikke delt op i parceller. Det vil sige, at der er frit valg mht. hvor man vil slå sig ned.

1 kommentar om “– Ikke behov for helårscamping på Bellahøjmarken”

  1. H.F. siger:

    Fordækte, politiske beslutninger, hemmelighedskræmmeri, samt en skiden højt og flot på borgeres ønsker og behov såvel som eksisterende fredningslovgivning fortæller med al ønskelig tydelighed hvad de ikke vil sige: “Helårscamping” = flygtningelejr

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top