Bydelsprisen til Marco – og Tingbjerg
Skoleleder Marco Anders Damgaard fik Lokaludvalgets Bydelspris for at bidrage til at give Tingbjerg Skole og hele Tingbjerg et løft

Brønshøj-Husum Lokaludvalg uddeler hvert år bydelsprisen på 10.000 kr. til én, som har gjort noget helt særligt for bydelen og som har bidraget til at bydelen er blevet et rigere og bedre sted at bo og færdes i. Og derved er med til at gøre bydelen kendt for at være et attraktivt område.
– I år går lokaludvalgets bydelspris til en person, som har gjort en stor indsats for at gøre et hjørne af vores bydel – Tingbjerg – til et attraktivt sted. Og tilmed et attraktivt sted for en særlig vigtig gruppe, nemlig skolebørnene, sagde Lokaludvalgets formand Hans S. Christensen, da han på 2700Kulturdag motiverede, at årets pris og hæder gik til Marco Damgård, skoleleder på Tingbjerg Skole.

Skolen har en vigtig rolle
– Marco har med en stor portion energi og hjerteblod stået i spidsen for en positiv udvikling for Tingbjerg Skole og dermed for hele Tingbjerg som byområde.
Han har stået for en dedikeret tro på folkeskolen som samlingspunkt. Den lokale skole er nemlig uhyre vigtig for lokalsamfundet – både i Tingbjerg og i alle andre kvarterer. Her mødes folk af alle samfundslag – her skabes fællesskaber – og her vokser fremtidens medborgere frem. Og vi ansvarlige voksne må alle gøre alt hvad vi kan for at give børnene de allerbedste betingelser, sagde Hans S. Christensen og tilføjede: – Skolen spiller også en vigtig rolle i lokalsamfundet, når den kan samarbejde med lokale foreninger og institutioner. Også her ser vi Tingbjerg Skole som en vigtig spiller i Tingbjerg.

Stigende elevtal og bedre trivsel
Brønshøj-Husum Avis har spurgt Marco Damgaard om, hvad de konkret har opnået på Tingbjerg Skole de senere år.
– Tingbjerg Skole er blevet mere populær og søgt af beboerne i Tingbjerg, og jeg føler, at der lokalt er større tillid til at vi som folkeskole lever op til kravene om god undervisning og tryghed for både elever og forældre. Der er også stadig flere, der søger ind på skolen, så vi i dag har omkring 550 elever, det højeste elevtal i 12 år, og tre klasser på hvert klassetrin i indskolingen, fortæller Marco Damgaard.
De nationale trivselsmålinger viser også, at udviklingen på Tingbjerg Skole er positiv, og at en stadig stigende del af eleverne er glade for at gå i skole.
– Vi har arbejdet meget med trivsel og arbejdsmiljøet for både elever og lærere, og dette har også betydet, at der generelt er arbejdsro og plads til fordybelse i undervisningen, tilføjer Marco Damgaard.
At der er arbejdsro kan bekræftes af avisens udsendte, der på sine ture på skolens gange, oplevede en ro og koncentration, som nogle måske ikke normalt forbinder med en folkeskole.
Dette har blandt andet betydet, at elevernes karaktergennemsnit er steget, og at mange elever får karakteren 2 eller højere til afgangsprøven. Det er vigtigt, fordi denne karakter giver adgang til erhvervsuddannelserne. – Vi har også fået en større gruppe elever, der bliver vurderet såkaldt ”uddannelsesparate” af skolen, og derfor kan begynde på en ungdomsuddannelse. Det er i øjeblikket omkring en femtedel af vores elever, der efter 9. klasse starter i 10. kl.
– Når det drejer sig om personalet, er det også lykkedes os at øge arbejdsmiljøtrivslen markant, så vi nu ligger over gennemsnittet og samtidig få halveret sygefraværet

Positive forventninger er afgørende
– Vi har positive og høje forventninger til både elever og forældre, og så lægger vi vægt på at vi har en positiv tone på skolen. Samtidig har vi en kombination af mange nye lærere og erfarne lærere, og det er lykkedes os at skabe et positivt arbejdsfællesskab mellem alle skolens ansatte, fortsætter Marco Damgaard.
– I de sidste 3-4 år har vi gennemført en massiv indsats for at højne børnenes sproglige kompetencer, både af faglige og sociale hensyn, og i 1.-6. klasse har vi holddeling i dansk og matematik, så vi laver 4 hold af de 3 klasser på hvert klassetrin.
Vi har også fokus på det vi kalder ”Den gode elevpause”, hvor lærere og pædagoger sammen med eleverne arrangerer forskellige lege og aktiviteter i frikvartererne, blandt andet for at mindske antallet af mulige konflikter og gøre pausen god og aktiv for alle elever, slutter Marco Damgaard.

Tingbjerg Skole
Bygget 1964-70
550 elever
45 lærere
I gennemsnit 23 elever pr. klasse
Marco Anders Damgaard
34 år, 3 børn, læreruddannet
Souschef på Tingbjerg Skole fra 2013
Skoleleder på Tingbjerg Skole siden 2017
Bosat i Herlev
Medlem af kommunalbestyrelsen i Herlev siden 2017. Politisk ordfører for S

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top