900.000 kr. til lokalt frivilligcenter
IMG_7331.jpg
Mads Faber Henriksen, Leder af Frivilligcenter ECV. Foto: ef
Trygfonden har givet støtte til Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken til at få flere ind i foreninger og i fællesskabet

Der er god gang i foreningslivet i EnergiCenter Voldparken (ECV), hvor omkring 60 foreninger bruger lokaler og øvrige faciliteter, blandt andet de to haller. Udviklingsforeningen for ECV og Frivilligcenter ECV vil nu gøre en ekstra indsats for at få endnu flere til at bruge ECV og blive en del af ”Forenings – Danmark”. Omkring en tredjedel af ECV´s brugere er etniske foreninger eller grupper, og en tredjedel er folkeoplysende foreninger.

– Formålet med projektet er, at flere beboere i Voldparken, Tingbjerg og Husum bliver en del af det positive og forpligtende lokale fællesskaber baseret på frivillighed som udgør ”foreningsdanmark” på tværs af etnicitet og baseret på frivillighed. Projektet vil have et særligt fokus på aktiviteter for børn og unge i samarbejde med eksisterende foreninger og i nye samarbejder mellem foreninger og frivillige, fortæller Mads Faber, der er leder af Frivilligcenter ECV.

Åbning på tværs af alder og etnicitet
– ECV er frivilligt styret og sammenhængskraften beror på, at foreningerne indgår i et forpligtende fællesskab, tager et medejerskab og har respekt for det fælles og hinandens forskelligheder. Formålet er at styrke sammenhængskraften på ECV og udnytte potentialet, hvor mange foreninger og frivillige i dag mødes, fortsætter Mads Faber.

– ECV ligger i et udsat boligområde, der er karakteriseret ved relativ lav sammenhængskraft. På trods af disse forudsætninger, har vi med de frivilliges energi og de ansattes professionalisme igennem syv år lykkedes med at skabe muligheder for over 60 frivillige foreninger med over 30 forskellige etniske baggrunde. Dog er mange af foreningerne formelt lukket omkring en etnicitet eller hjemstavnskultur og orienterer sig primært mod voksne. Der er derfor et kæmpe potentiale, hvis de åbner sig op på tværs af etnicitet og alder, tilføjer Mads Faber.

Startskud den 1. september
Projektet skal blandt andet forankres i samarbejdsaftaler mellem EnergiCenter Voldparken og foreningerne samt strategiske samarbejdspartnere fx DGI Storkøbenhavn, de boligsociale projekter og forvaltninger i Københavns Kommune.

– Vi vil som en del af forankringen arbejde målrettet på, at flere af foreningerne vil blive folkeoplysende foreninger med kontingentopkrævning og muligheder for at søge samarbejde og støtte i Københavns Kommune, i fonde og hos samarbejdspartnere, siger Mads Faber.

Projektet planlægges afholdt over tre år, og startskuddet lyder den 1. september med en børnedag med blandt andet inviterede foreninger og forskellige turneringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top