Omsorgssvigt i københavnske dagtilbud
Børn-COLOURBOX29574775.jpg
Det skal være trygt for både børn og forældre at have sit barn i daginstitution. Foto: colourbox
Tre daginstitutioner i Brønshøj-Husum får alvorlige anmærkninger

Efter TV2 i sidste uge viste en dokumentarfilm om forholdene på en række københavnske daginstitutioner rejste der sig en særdeles kraftig kritik om uhyrlige forhold, hvor hensynet til børnenes trivsel og udvikling sættes fuldstændig til side.

Københavns Kommune fører tilsyn med daginstitutionerne, og tilsynsrapporter for 2018 viser, at der i 22 ud af Københavns omkring 400 institutioner er tale om kritisable forhold, som blev yderligere dokumenteret i dokumentarfilmen i TV2. Disse institutioner har fået røde anmærkninger for deres arbejde med området ’Sociale relationer – barn/voksenkontakt’ – et område, der af forskere vurderes til at være det mest betydningsfulde i arbejdet med børns udvikling.

En rød anmærkning er den mest kritiske vurdering og medfører, at institutionerne er blevet pålagt at udarbejde en ny eller ændret indsats på området.

Fra 2017 begyndte Københavns Kommune at føre et nyt og mere grundigt tilsyn med alle institutionerne. Disse tilsyn foretages årligt blandt andet af kommunens pædagogiske konsulenter, og observationerne foregår på tre pejlemærker ’Sociale relationer – barn/voksenkontakt’, ’Inklusion og fællesskab’ og ’Sprogindsatsen’.

Tilsynsrapporterne fra daginstitutionerne lå ikke på hjemmesiderne – før TV2 begyndte at beskæftige sig med sagen, men det gør de så nu.

Fuldstændig uacceptabelt
– Klippene viser fem situationer med børn, der ikke får den omsorg, støtte og kontakt, som de har behov for, og som vi som kommune har pligt til at give dem.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er fuldstændig uacceptabelt. For det skal være trygt at aflevere sit barn i enhver vuggestue og børnehave i København, siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Derfor har han som borgmester bedt om en redegørelse for, hvordan sådanne situationer kan ske, uden at der er blevet sagt fra, samt at der sker en meget hurtigere opfølgning for at rette op på kritisable forhold.

– Københavns Kommune vil tage de nødvendige skridt for at få rettet op på det. Det har allerede fået personalemæssige konsekvenser. De berørte forældre og medarbejdere vil derudover få tilbudt den hjælp og støtte, som de har behov for, siger Jesper Christensen.

Lokale institutioner med røde anmærkninger
I Brønshøj-Husum har tre daginstitutioner fået røde anmærkninger i tilsynsrapporterne. Det drejer sig om Månestrålen, Vingegavl 10, Husum Børnehus, Frederikssundsvej 298 samt Væksthuset, Åkandevej 41.

Tilsynsrapporterne kan i sin fulde længde læses på Københavns Kommunes hjemmeside – og eller hos den enkelte institutions leder. Det må også forventes, at rapporterne lægges på den enkelte institutions hjemmeside.

Udover at kalde de konkrete situationer i dokumentarfilmen for helt uacceptable, er forvaltningens administrerende direktør, Tobias Børner Stax, stærkt utilfreds med, at der har været anvendt skjult kamera til at foretage filmoptagelser på to institutioner. Han finder, at medarbejderne har været udsat for et alvorligt tillidsbrud, når en kollega har anvendt skjult kamera.

FAKTA
33.879 børn i 0-6 års-alderen er indmeldt i dagtilbud i København pr. september 2018.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top