Behov for en trafikal helhedsplan
I helhedsplanen for Bystævneparken er et af de helt store emner for Hf. Birkevang trafikken. Hvordan sikrer man i fremtiden infrastrukturen i Husum, og hvordan er Bystævneparken helt konkret ind tænkt i det store billede.

Af bestyrelsen for Haveforeningen Birkevang v/ Niels C. Jensen og Dorte Halling

I helhedsplanen for Bystævneparken er et af de helt store emner for Hf. Birkevang trafikken. Hvordan sikrer man i fremtiden infrastrukturen i Husum, og hvordan er Bystævneparken helt konkret ind tænkt i det store billede.

Vi mener, at der er behov for en trafikal helhedsplan for Husum (Brønshøj og Tingbjerg), som ikke kun tager højde for trafikken i det kommende boligkvarter, men hele området bredt set. I dag er trafikken på Frederikssundsvej, Husum Torv, Mørkhøjvej mv. allerede meget presset, og skaber lange bilkøer mv. Den trafikale helhedsplan bør omfatte såvel biltrafik, som offentlig transport, bus, s-tog og metro/letbane.

Vi er i Hf. Birkevang imod en åbning af de mindre veje Hørtoftevej, Botoftevej, Gårdtoftevej og Ærtebjergvej som hovedvej til og fra det fremtidige Bystævneparken. Vi er særligt kritiske overfor øget vejstøj og luftforurening, men også den øgede trafik, en sådan åbning af vejene vil generere.

Vi antager, at ændringen af Bystævneparken til at omfatte 500-600 nye boliger samt institutioner og skole, hvilket vil skabe mærkbart mere trafik, end det er tilfældet i dag. Ift. trafikken på de omkringliggende veje, blev der i 2017 pr. dag målt 8600 biler på Mørkhøjvej, 7500 på Storegårdsvej – Gadelandet, 7600 på Åkandevej og på Frederikssundsvej 18.600.

Derudover er det også på tale om at lave en vej, som forbinder Tingbjerg med Bystævneparken, hvilket ville give mulighed for at benytte Bygaden som smutvej til og fra Hillerødmotorvejen. Ydermere er der i budgettet for helhedsplanen afsat et eksproprieringsbeløb til at udvide Ærtebjergvej.

Det er stik imod ideerne i helhedsplanen, som beskriver Ærtebjerg som: ”den nye gade skal have karakter af en stille lokalgade”. Hvilket svarer til hvordan vejen og området i øvrigt fremstår i dag.

Derfor foreslår vi i Hf. Birkevang en alternativ vej, som går vest om skolens område og ender ud ved Bystævnet ved parkeringshuset i syd.Når det er sagt, er vi meget positivt indstillede for ideerne om at åbne Bystævneparken op, og foreslår derfor, at man åbner vejene Hørtoftevej, Botoftevej, Gårdtoftevej og Ærtebjergvej, men kun for cyklister og fodgængere. Derudover kan man opsætte hydrauliske vejpullerter, som kan give adgang for renovations-, bus- og redningskørsel, men ikke gennemkørsel for normal trafik.

1 kommentar om “Behov for en trafikal helhedsplan”

  1. Finn Hansson siger:

    Hf Birkevangs indlæg tager fat i et centralt problem i planerne om nybyggeri i Bystævneparken, nemlig den foreslåede trafikløsning ved at åbne blinde sidevej for biltrafik. Toftevang Vejlag, som også er nabo til Bystævneparken, deler helt Birkevangs bekymring og støtter kravet om at der skal laves en komplet trafikplan for hele området. At man i projektet ønsker at lave en til- og frakørsel for biltrafik gennem Ærtebjergvej betyder, at beboernes forhave skal eksproprieres fremfor at føre trafikken ud til Bystævnet som Hf. Birkevang foreslår.l Dertil kommer, at det klimavejprojekt, der er udarbejdet i samarbejde med HOFOR kommer i fare.
    Finn Hansson
    Formand Toftevang Vejlag

    i

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top