Seniorbofællesskaber – et våben mod ensomhed
pensionist-COLOURBOX1214640.jpg

Old woman with a laptop writes e-mail

Fællesskab og udfordringer er også en del af et aktivt seniorliv. Foto: colourbox
Der findes omkring 7000 boliger i seniorbofællesskaber i dag, og det skønnes, at omkring 8400 ældre står på venteliste til en af boligerne

Samtidig siger omkring 80.000 ældre, som inden for de næste fem år ønsker at flytte, at de har en drøm om at flytte i et seniorbofællesskab. Det er baggrunden for et tværministerielt arbejde, som skulle undersøge, hvordan seniorbofællesskaber kan udbredes, så flere af de mange ældre, som ikke ønsker at bo alene, kan bo i et fællesskab.

– De fleste mennesker ønsker ikke at leve alene. Det understøttes af undersøgelser, som viser, at 91 procent af de ældre, der flytter i seniorbofællesskaber, oplever øget livskvalitet. Seniorbofællesskaber er et stærkt våben imod ensomhed, fordi fællesskabet danner en god base, hvis man pludselig mister sin ægtefælle. Jeg håber derfor, at vi med vores arbejde har fået skabt et overblik og et godt grundlag for, at flere seniorbofællesskaber kan skyde op i de kommende år, siger ældreminister Thyra Frank i en pressemeddelelse.

Partnerskaber er vejen frem
En af konklusionerne fra det tværministerielle arbejde er, at professionelle aktører spiller en vigtig rolle i forhold til at udbrede seniorbofællesskaber. For selvom der er mange ildsjæle, så er det en stor opgave for en gruppe af borgere at stå for at etablere et seniorbofællesskab, som tillige kan strække sig over flere år.

Partnerskaber mellem aktører såsom kommuner, boligorganisationer og pensionskasser kan fremme, at flere ældre får mulighed for at bo i seniorbofællesskaber.

Arbejdet har også resulteret i en pjece, der har til formål at inspirere aktører og ældre til at involvere sig i at etablere flere seniorbofællesskaber. Pjecen indeholder bl.a. gode råd fra nuværende beboere i seniorbofællesskaber. Et af dem er, at man bør planlægge det i god tid, hvis man gerne vil nyde sit otium sammen med andre i et seniorbofællesskab. Regeringen tager desuden initiativ til, at der udarbejdes en trin-for-trin-guide til borgere, der selv ønsker at gå foran med at etablere et seniorbofællesskab.

”Mosefundet” i Brønshøj-Husum
På baggrund af initiativ fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg blev der i 2017 stiftet en lokal forening for etablering af seniorbofællesskaber i første omgang i Tingbjerg og Husum. Foreningen fik navnet ”Mosefundet” og for at blive optaget i foreningen skal man være over 55 år.

Mosefundet har pt. 39 medlemmer, og gennemsnitsalderen er 67 år. Der er 9 par og 21 singler. Der stilles krav om at man kan tilslutte sig Mosefundets værdigrundlag, og at man aktivt bidrager ved fremmøde til foreningens aktiviteter og møder. Man må ikke have hjemmeboende børn, og man skal være selvhjulpen.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til mosefundetinfo@gmail.com

Mosefundets interesseområder
Bæredygtige hensyn til miljø og klima.
Jævnlig fællespisning og dyrkning af have/terrasse.
Fælles områder, men privat bolig.
Kulturelle arrangementer.
Motion og bevægelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top