Her er så stille nu
Peter-Skaarup-og-Rune-Lund.jpg
Peter Skaarup, Dansk Folkeparti (tv.) og Rune Lund, Enhedslisten Foto: Privat
På Christiansborg var der stilhed før stormen i sidste uge, da vi i en stille stund samlede to af Brønshøjkredsens folketingsmedlemmer Peter Skaarup og Rune Lund til et debatmøde.

Her er så stille nu
men indeni os
er der ingen ro

Bibliotekshaven er en vidunderlig meditativ oase i København. Kendt af mennesker, der søger ro og stilhed og som derfor ikke deler deres ”hemmelighed” med de mange. Proviantgården er en sidebygning til haven. Her har Folketingets administration, en del folketingsmedlemmer samt Rigsarkivet kontorer.

Her er så stille nu.

Det er torsdag, tidligt på eftermiddagen. Om halvanden time bliver den brudt, når regeringen sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale præsenterer en aftale om at gøre det lettere at komme på seniorførtidspension.

Brønshøj-Husum Avis har sat to folketingsmedlemmer fra Brønshøjkredsen stævne. Det lille debatmøde mellem Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti og Rune Lund fra Enhedslisten holdes på førstnævntes kontor i Proviantgården. En bygning som har en alt andet en stille plads i Danmarkshistorien, eftersom den tjente som et forrådsmagasin for flåde og hær i Christian IVs krigshavn for 400 år siden.

– Du fandt det, siger Peter Skaarup til Rune Lund, der har kontor på selve Christiansborg.

Rune Lund har netop afsluttet en politisk debat i Danmarks Radios P1 og kommer nærmest løbende. Der bliver trukket i folketingsmedlemmerne fra alle sider.
Man fornemmer tydeligt en sitren, når man passerer kontorerne. En ubestemmelig uro. Midt i al stilheden.

Velfærdens helte og varme hænder
Vi har bedt de to politikere om at kridte banen op med nogle af deres mærkesager, sådan i punktform. Hvem vil starte?

– Det kan jeg godt, siger Rune Lund, der er skatte- og finansordfører for Enhedslisten. – Helt i orden, du er på udebane her på kontoret, siger Skaarup.

Rune vælger dog at bevæge sig på den banehalvdel, hvor også Dansk Folkeparti spiller: – Vi vil gøre noget for velfærdssamfundets helte. Jeg tænker blandt andre på pædagogerne i børnehaverne, lærerne i folkeskolerne og sygeplejerskerne på hospitalerne. De mærker, at der ikke er penge nok til at fastholde serviceniveauet. Et stigende antal unge og ældre mærker forringelserne.

Vilkårene for kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og andre, som er blevet hårdt ramt, skal forbedres. Vi arbejder på, at de rigeste skal til at betale en rimelig andel til fællesskabet. Siden 2015 har regeringen med bl.a. DF’s støtte aftalt skatte- og afgiftsnedsættelser, der vil betyde, at staten hvert år går glip af 21,7 milliarder kroner. Penge der kunne have være gået til velfærd .

– Jeg er enig i meget af det. Vi skal have flere varme hænder. Der skal flere penge til plejehjem og ældreboliger. Men jeg synes ikke den ene regering har været bedre end den anden, og minusvæksten i kommunerne kom under S, SF, og Radikale med Corydon som finansminister. Det er blevet lidt bedre nu, bl.a. fordi der har været et økonomisk opsving. Den demografiske udvikling gør, at der kommer flere ældre.

Det er naturligvis positivt, at folk lever længere, fordi behandlingsmetoder og medicin er blevet bedre. Men det kræver penge, så ønsker vi en offentlig vækst på 0,8 procent ført igennem.

Lokale sager
På det seneste har forskellige grupperinger gjort livet surt for erhvervsdrivende i bydelen. Senest gik det ud over pølsevognen på Brønshøj Torv: – Derfor sørgede DF forleden for, at der igen var mulighed for at få en pølse på torvet, siger Peter Skaarup, der er formand for Folketingets retsudvalg.

– Det skal ikke være ballademagerne, der bestemmer. Jeg talte med flere Brønshøj-borgere. Mit generelle indtryk er, at folk er enormt urolige. De tør ikke anmelde episoderne til politiet. Mens vi delte pølser ud, viste der sig nogle unge uromagerne i yderkanten af torvet. De gjorde ikke noget. De ville ligesom markere deres territorium. Vi bliver nødt til at sætte ind over for banderne. Der skal gøres noget nu i tæt samarbejde mellem kommune og politi, siger Peter Skaarup.

Rune Lund: – Alle skal kunne værre i fred. Det går ikke, at folk er bekymrede for, om de tør gå på biblioteket om aftenen, fordi der risiko for, at nogle kommer og hærger. Episoderne skal anmeldes til politiet. Ellers er det umuligt at få skabt et overblik. Jeg bor selv på Nørrebro og ringer gerne til politiet, og har selv sagt fra over for hashsælgere i min egen gård. I boligområderne må vi stå sammen.

Det går simpelt hen ikke, at dealere gemmer hash på legepladser eller i barnevogne. Hvis vi vil bander og den organiserede kriminalitet til livs, kræver det en fælles indsats af social- og gadeplansarbejdere og politi. København skal være en dejlig og sikker by, hvor vi også løser de bagvedliggende sociale problemer.

Peter Skaarup: – Jeg arbejder for udvisning af kriminelle udlændinge og nogle følelige straffe. Her efterlyser jeg noget støtte fra Enhedslisten og SF.

Rune Lund: – Vi kan og skal ikke udvise danske statsborgere. Folk skal have en straf, hvis de har forbrudt sig mod loven. I forhold til politiet er der ikke en sammenhæng mellem arbejdsopgaver og ressourcer. Vi stemte imod, da der blev skåret 500 politibetjente, men I valgte at gå med …

Peter Skaarup: – Jo, men nu har vi valgt at give flere penge. Det seneste forlig sikrer 150 ekstra betjente pr. år.

Fra politi og ressourcer gled snakken helt naturligt over i ghettoloven og Tingbjerg. Rune Lund er bestemt ikke begejstret for ghettoloven:

– Man straffer disse boligområder i stedet for at hjælpe. Tingbjerg kan måske akkurat håndtere nedlæggelsen af boligerne, men det er forrykt, at gode familieboliger forsvinder. Vi er rasende over, at De Radikale og Alternativet bakker op om en sådan politik. Hvis kriminaliteten i disse områder skal bekæmpes, skal vi sørge for at flere har lyst til at få erhvervsuddannelse eller til at tage en videregående uddannelse.

Peter Skaarup:
– Tingbjerg har desværre udviklet sig negativt gennem årene. Banderne styres af få mennesker og familier. Det stempler desværre et helt område. Derfor er en hård kost nødvendig. Derfor laver vi nu en ghettoindsats for at modgå ghettodannelse. For Tingbjerg vil det være af stor betydning, at der bliver åbnet meget mere op med nogle passagér og nogle flere veje igennem. En anden vigtig sag pt. er hjælp til beboerne i Humlehusene, der skal have hjælp efter asbestforureningen, hvor boligselskabet FSB fører en alt for hård kurs. Jeg støtter beboerne i deres kamp.

Idrætsfaciliteter
Som andre københavnske bydele er det så som med idrætsfaciliteter i Brønshøj-området. Med den udbyggede boligmasse kniber det med at finde egnede områder. Endvidere er Københavns Kommune ramt af anlægsloftet: – Det var Thorning-regeringen, der startede nedskæringspolitikken overfor kommunerne og fik hjælp af de borgerlige og DF, men ikke os. Vi savner at få DF med på holdet, Peter. Størstedelen af udgifterne i kommunerne går til løn. Nu skal de have tilført midler.

Peter Skaarup: – Vi kan sagtens starte en skyttegravskrig. Det tror jeg, borgerne bliver trætte af. Men med hensyn til budgetloftet, er vi enige.

– Er det måske en sag, som I kan finde sammen om efter et valg, spørger journalisten.

– Ja, der kan godt være noget musik i det, siger Skaarup, og Lund nikker.

Stor enighed
Til en afslutning nåede vi forbi EU. Her skal valget jo afholdes den 26. maj. På mange områder er der fælles fodslag mellem Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Ved seneste valg opnåede DF et kanonresultat med 26 procent af stemmerne, Enhedslisten opstillede som en del af Folkebevægelsen.

– Nu stiller vi op selv, for vi har behov for en fælles europæisk venstrefløj, der sammen kan kæmpe mod klimaforandringerne, skattely og sikre regler mod social dumping. Vi synes, at EU er udemokratisk, og de multinationale selskabers lobbygrupper bestemmer alt for meget. Men EU-parlamentet er der. Og derfor vil vi også gerne bruge den kampplads og kæmpe for røde og grønne forbedringer på samme måde, som vi har gjort i 25 år i Folketinget.

Peter Skaarup: – Det rammer meget godt, hvad vi også står for. I gør det ud fra en socialistisk og vi ud fra en nationalkonservativ synsvinkel. Der er i hvert fald sket en usund magtoverførsel fra Folketinget til EU. Det skal vi have lavet om på.

Vi er ved at være færdige. Politikerne skal videre i teksten. Men inden da skal de foreviges. Og så er Lund og Skaarup videre i kalenderen. Endnu kender de ikke datoen.
Jeg åbner Proviantgårdens dør og går ud i Bibliotekshaven og nynner Sebastians ”Stille før Storm”

Her er så stille nu
og denne hvisken
tager kun stille form
ligesom stilhed før en storm

Rune Lund
42 år, gift med Marianne. Sammen har de tre børn: Asbjørn på 9 år og Magne og Nanna på 4 år.
Har været medlem af Folketinget i snart 7 år i alt. Fra 2005-2007, samt fra 2015 og indtil nu.
Rune er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet. Han har arbejdet som økonomisk konsulent i Gladsaxe Kommune og i New York, før han blev valgt ind i Folketinget i 2015.
Rune er Enhedslistens finans- og skatteordfører og er medlem af finansudvalget, skatteudvalget og erhvervsudvalget.
Det fleste af døgnets timer går med at lave politik og være sammen med familien.
Peter Skaarup
Født i 1964. Folketingsmedlem og gruppeformand for Dansk Folkeparti. Formand for Folketingets retsudvalg. Opstillet i Brønshøj-kredsen i København.
Peter har altid været interesseret i retspolitik, og af den grund er han blandt andet stærkt optaget af problemerne med de unge indvandrerbander i København.
Gennem satspuljemidlerne har DF sørget for årlige bevillinger til tryghedsskabende tiltag som f.eks. Natteravnene, der skaber tryghed på gader og stræder i de mørke timer.
Fodbold er Peters store interesse, og derfor har Brønshøj Boldklub og Husum Boldklub en naturlig plads i hans hjerte. Peter og DF i København har gjort et stort arbejde for forbedringer til Tingbjerg Ground samt økonomiske bevillinger til et nyt klubhus for Husum Boldklub.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top