Fanget i Brønshøj Skole byggeriet
Som andelsboligforening og nabo til Brønshøj Skole kan vi nu endelig se at den store renovering og udbygning af Brønshøj skole siden 2014-15 nærmer sig sin afslutning.

Af bestyrelsen for andelsboligforeningen Brønshøjgårdvej 25-33 v/ formand Brian Lundberg

Som andelsboligforening og nabo til Brønshøj Skole kan vi nu endelig se at den store renovering og udbygning af Brønshøj skole siden 2014-15 nærmer sig sin afslutning. Vi har tidligere forsøgt at være i en løbende dialog med skolen/ Kommunen mht. byggeriets stade og efterfølgende genopretning af omkringliggende veje, kantstene og fortove mv.
I den forbindelse har vi ligeledes bedt om at deltage i en form for vejsyn for sikring af fælles opfattelse af genopretningen og omfanget.

Vi har i den forbindelse kontaktet Københavns Kommune igen, (skole/ kommune) for at minde om, at vi ønsker at deltage.

Nu ser vi i mellemtiden at den nye indretning af skolen og dennes tilkørselsforhold har ændret sig ved, at der både bliver lavet indkørsel og P-plads arealer fra Brønshøjgårdvej. Der har i store dele af ombygningen været aflevering og afhentning af skoleelever fra Brønshøjgårdvej med store trafikale udfordringer.

Derfor fremlægges der krav om ændring af vejens status:

Brønshøjgårdvej skal ikke kun genoprettes, men den skal også føres tilbage til kommunal vej, da skolen med den nye ombygning nu også har fået lavet hovedindgang for tilkørsel til parkerings arealer, samt aflevering og afhentning, m.v.

Brønshøjgårdvej er dermed ændret væsentligt. Fra en privat fællesvej til en offentlig vej og dermed en stor ændring af status, hvorfor den bør optages som kommunevej, jfr. § 15 I LOV OM OFFENTLIGE VEJE M.V.

Nu har kommunen desværre meldt tilbage, at vejen ikke kan tilbageføres som offentlig vej, Vi overvejer nu at gå sammen med de omkringliggende boligforeninger i håb om, at vi sammen kan lægge et yderlige pres på kommunen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top