Fællesrådet lukker og slukker
60 års indsats for de lidt ældre i bydelen er slut

På et ekstraordinært møde mandag i forrige i uge i repræsentantskabet for Fællesrådet for Omsorgsarbejdet i Brønshøj, Husum og Utterslev, blev det enstemmigt besluttet at lukke Fællesrådet og indstille de aktiviteter, som har glædet utallige pensionister og efterlønsmodtagere gennem de sidste 60 år.
Beslutningen blev truffet efter at der på et repræsentantskabsmøde i februar og et efterfølgende medlemsmøde ikke var tilstrækkelig opbakning til at videreføre det arbejde, der altid har været udført af frivillig arbejdskraft. Gennem de sidste mange år har Selma Svensson været formand for Fællesrådet og Ingrid Jensen kasserer. Begge har lagt meget tid og mange kræfter i arbejdet og været garanter for at tingene foregik til glæde og gavn for alle deltagerne på både undervisningshold og i de tilknyttede klubber. Ved lukningen er der omkring 85 ældre borgere, der nu må se sig om efter andre attraktive tilbud.
En foreløbig opgørelse viser, at Fællesrådets formue ved lukningen er omkring 140.000 kr., og repræsentantskabet besluttede i henhold til vedtægterne, at formuen skal fordeles ligeligt mellem Tingbjerg Pensionist Center, Husum Vænge Center, Brønshøj Aktiv Center og Seniorklubben Vanløse. Det er fire steder, der arbejder for og med aktiviteter for de lidt ældre – og hvor der også er plads til de ældre fra Fællesrådet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top