Asbeststøv på loftet
Boligforeningen AAB 38 gennemfører ekstraordinær asbestrengøring på Kobbelvænget på grund af leverandørsvigt

Boligforeningen AAB har igangsat en ekstraordinær rengøring af pulterrummene, der hører til de 400 lejligheder som boligforeningen ejer på Kobbelvænget i Brønshøj. Baggrunden er, at der er fundet asbeststøv på pulterrummene og på gangene på loftet i de to høje huse. Asbeststøvet stammer fra en tagrenovering i 2012. AAB havde skriftligt krævet af sine leverandører på projektet, at asbesten blev håndteret på fuld lovlig vis.

– Der burde på ingen måde have været efterladt asbeststøv i pulterrummene efter nedtagningen af tagpladerne, og det er en klar fejl fra vores leverandørers side, at der blev efterladt asbeststøv efter arbejdet. Vi havde en klokkeklar aftale om, at alt støv skulle fjernes, og leverandørerne har også fået betaling herfor, siger AAB’s adm. direktør Christian Høgsbro.

Rengjort i slutningen af maj
Boligerne på Kobbelvænget står foran en helhedsplan, hvor der bl.a. udføres sanering mod skimmelsvamp samt gennemføres en lang række vedligeholdelsesarbejder og ombygning af 20 boliger. I den forbindelse er der blevet gennemført en række miljøundersøgelser til brug for byggesagen, og det er som led i disse miljøundersøgelser, at det konstateres at der ikke er fuldstændig rengjort i tagrummene efter asbestsaneringen. Umiddelbart herefter blev beboerne orienteret og forment adgang til loftet.

– Bispebjerg Hospital har slået fast, at hvis man ikke selv har håndteret asbesten, er risikoen for at få en asbestrelateret sygdom ubetydelig. Vi har dog valgt at gå med livrem og seler i sagen, så alle pulterrum og deres indhold vil blive grundigt rengjort og tingene stillet på plads. Vi beklager, at beboerne i nogle uger ikke har adgang til pulterrummene, men det tager noget tid at rengøre så mange rum, siger Christian Høgsbro, der forventer at forholdene er bragt i orden med udgangen af maj.

Spørgsmål til borgmesteren
I forbindelse med forekomsten af asbestholdigt støv på loftet i Kobbelvænget og helhedsrenoveringen af AAB 38 i Kobbelvænget, har borgerrepræsentant Finn Rudaizky rettet en forespørgsel til Teknik- og Miljøborgmester, Karina Vestergaard Madsen, der p.t. er vikar for Ninna Hedeager Olsen, som er sygemeldt.

Finn Rudaizky har spurgt borgmesteren om Teknik- og Miljøforvaltningen som led i sin tilsynsforpligtelse har kendskab til og løbende er opmærksom på forundersøgelsen og selve helhedsplanen for boligforeningen AAB 38 i Brønshøj. Han spørger også om, hvad forvaltningen agter at gøre som led i sin tilsynsforpligtelse for at følge arbejdet tæt.

Borgmesteren skal svare på spørgsmålene på mødet i Borgerepræsentationen den 9. maj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top