– Vi vil ikke være en SFO
Fritidshjem-01-BHA-16-19.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fra venstre Cornelia, William, Mikkel og Lina. Herefter borgmester Jesper Christensen samt medlemmer af forældrebestyrelsen Margrethe Diaz, Anders Stigsgaard-Larsen og Camilla Bring. Helt til højre fritidshjemmets leder, Lone Skov. Foto: Kaj Bonne
”Fritten må ikke lukke” stod der på det hjemmelavede skilt, da børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen kort før påske var på besøg på Brønshøj Fritidshjem. Her mødtes han med børn, personale og repræsentanter for forældrebestyrelsen – emnet var om fritidshjemmene skal være under skolens ledelse (SFO), eller være selvstændige enheder.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fik 815 underskrifter fra Brønshøj Fritidshjem med nej tak til at fritidshjemmet skal være en mere integreret del af skolen
– en såkaldt SFO

Kun fire kommuner har ikke en ordning, hvor fritidshjemmene er tilknyttet skolen med samme øverste ledelse, nemlig skolelederen. I Københavns Kommune er en del fritidshjem selvejende institutioner med egen forældrebestyrelse, men nu er rejst spørgsmålet om at gøre fritidshjemmene til Skolefritidsordninger (SFO´er).

Baggrunden er blandt andet et politisk ønske om at kunne hæve forældrebetalingen, som i København er næsten det halve af niveauet i resten af landet. Dette er dog i dag ikke muligt, da fritidshjemmene er organiseret efter dagtilbudsloven, mens det vil være muligt, hvis organiseringen sker under folkeskoleloven.

Derfor har Københavns Kommune bedt ministeren om en ændring af reglerne, så forældrebetalingen kan hæves – og man samtidig kan beholde fritidshjemmene som selvstændige institutioner. Dette er der hidtil svaret nej til.

Udsigten til en mulig SFO-ordning har fået pædagoger og forældre med børn på fritidshjemmene til at reagere, og kort før påske var børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen på besøg på Brønshøj Fritidshjem, der har 420 børn, til en rundvisning og en samtale med blandt andet repræsentanter for forældrebestyrelsen – og fik ved den lejlighed overrakt 815 forældreunderskrifter med protest mod planerne.

Forældrene frygter, at det sandsynligvis til få store og mærkbare konsekvenser for fritidshjemmet, hvis det skal være en SFO.

SFO opfattes som en trussel
Brønshøj Fritidshjem holder til på tre forskellige matrikler i Brønshøj, og forældrene frygter, at afdelingerne Præstekær og Hjørnet kan lukke, og skolebørnene samles i Det Blå Tårn og på skolen efter endt skoledag.

Forældrene peger også på, at børnene kan ende med blandt andet at skulle være i deres klasselokaler, når de er i SFO som en del af et mål om bedre udnyttelse af arealerne. De finder ligeledes, at der vil være færre uddannede pædagoger til stede, og de ikke vil have mulighed for at forberede de stimulerende legeaktiviteter, som lige nu er et tilbud for børnene.

Endelig fremhæves det, at skolebestyrelsen vil blive den øverste ledelse af SFO’en i stedet for nu, da fritidshjemmet har sin egen ledelse.

– Det vil udfordre prioriteringen af en aktivitet, der ikke har en direkte sammenhæng med de karaktergennemsnit, som kvaliteten i folkeskolerne måles ud fra, hedder det i brevet til borgmesteren.

Ligestilling af skole og SFO
”Vi elsker vores frit” og ”Vi elsker at være her”, var skilte, der mødte Jesper Christensen, da han kom til afdelingen Præstekær, hvor han også fik lejlighed til at tale med børnene.

– Det handler også om, at vi har et pres på anvendelsen af lokaler på grund af det stigende børnetal, samt at vi har landets laveste forældrebetaling på området, siger Jesper Christensen. – Vi vil fastholde en ligestilling af skolen og SFO – også budgetmæssigt, og SFO skal have egne lokaler og samme adresser. De steder i kommunen, hvor vi har SFO, har vi gode erfaringer og en god ledelsesstruktur, tilføjede borgmesteren.

Borgmester Jesper Christensen (tv) modtager de mange underskrifter fra forældrebestyrelsen med protest mod, at fritidshjemmet skal være en SFO. Helt til højre lederen af Brønshøj Fritidshjem, Lone Skov.
Foto: Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top