Kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse for 2019
SPONSORERET INDHOLD: Har du styr på kørselsfradrag og din befordringsopgørelse?

De to termer er vigtige at have styr på, fordi de har indflydelse på din kørsel til, under og efter arbejde. Fordi SKAT forventer at priserne på benzin stiger i 2019, er der blevet lavet ændringer i reglerne for henholdsvis dit kørselsfradrag og din befordringsopgørelse. Det kommer dig til gode. Du kan blive meget klogere her i artiklen og ved at klikke ind på https://www.tjekbil.dk/alt-om-bilen/love-og-regler/boede-og-afgifter/koerselsfradrag-2019/. Her kan du læse mere om regler og satser vedrørende kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse.

Kørselsfradrag – hvad er det?
Kørselsfradrag er en vigtig del af mange menneskers indberetning til SKAT. Du kan få kørselsfradrag hvis du har mere end 24 kilometer til arbejde (det vil sige over 12 kilometer hver vej). Om du cykler, tager bussen eller toget på arbejde, er ligemeget. Fradraget får du udelukkende baseret på kilometerantallet. Du kan få fradraget ligegyldigt om du har almindeligt lønnet arbejdet, studiejob eller et løntilskudsjob.

Du må gerne køre til og fra forskellige jobs. Det er dit ansvar at have styr på dit kørselsfradrag. Du kan gå ind på SKATs TastSelv og rette i din årsopgørelse. Her skal du indskrive din hjemadresse, adressen på din arbejdsplads og perioden, hvor du er berettiget til fradrag.

Fra 2018 til 2019 er kørselsfradraget ændret fra 1,94 kroner per kilometer til 1,98 kroner per kilometer. Disse tal gælder, hvis du kører mellem 25 og 120 kilometer. Hvis du derimod kører over 120 kilometer er tallene ændret fra 0,97 kroner per kilometer i 2018 til 0,99 kroner per kilometer i 2019. Fradragets værdi er ca 26 %, så hvis dit fradrag er på 1000 kroner, sparer du 260 kroner i skat. Dette beløb vil ikke blive udbetalt, men derimod indregnes det i din årsopgørelse.

Hvornår kan du ikke få fradrag?
Du skal være opmærksom på, at det ikke i alle tilfælde vil være muligt at få kørselsfradrag. Du kan ikke få fradrag hvis din arbejdsgiver betaler transporten, hvis du har en fri bil til rådighed eller hvis du kører til og fra dit studie (SU tæller nemlig ikke som løn). Sidst men ikke mindst, vil du ikke have mulighed for at få kørselsfradrag, hvis du kører til og fra ulønnet praktik.

Befordringsgodtgørelse – hvad er det?
Hvis man bruger sin egen bil til erhvervsmæssige årsager, benytter man sig af den skattefrie befordringsgodtgørelse. Befordringsgodtgørelsen er med andre ord et beløb, som dækker udgifter mellem bopæl og det sted, hvor du deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Måske kører du langt i forbindelse med din virksomhedspraktik, er trainee eller praktikant, ansat med løntilskud, har en jobrettet uddannelse, eller modtager vejledning og opkvalificering.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få fradraget hvis du deltager i en selvvalgt uddannelse. Befordringsgodtgørelsen kan søges af personer som modtager arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp, revalideringsydelse eller sygedagpenge.

Du kan ansøge om delvis dækning af dine udgifter til transport hvis du deltager i tilbud og har en transport på mere end 24 kilometer hver dag. Satserne for befordringsgodtgørelse er ændret fra 2018 til 2019.

I 2018 fik du 3,54 kroner per kilometer ved kørsel under 20.000 kilometer og 1,94 kroner ved kørsel over 20.000 kilometer. I 2019 er tallene steget til 3,56 kroner per kilometer for kørsel under 20.000 kilometer og 1,98 kroner per kilometer, hvis du kører over 20.000 kilometer.

Hvis du bruger din cykel eller knallert til transport, kan du ligeledes få kørselsfradrag. Her er ingen ændringer fra 2018 til 2019 – du får 0,53 kroner per kilometer.

Ekstra kørselsfradrag
Det er nu muligt at få flere penge i kørselsfradrag, hvis du tjener mindre end 328.100 om året i 2019. Du kan derfor trække 52 % yderligere fra det beregnede kørselsfradrag. Fradraget nedsættes gradvist for indkomster over 278.100 kroner til 328.100. Du skal også være opmærksom på, at du faktisk kan få forhøjet dit fradrag, hvis du kører over 120 kilometer mellem bopæl og arbejde og bor i udkantskommuner eller på en af Danmarks mindre øer.

Fra 1. januar 2019 er det muligt for personer, som bor på øer (som er mindre og ikke brofaste) eller i en udkantskommune, at få et såkaldt ø-fradrag. Ø-fradraget er på 200 kroner, og er for de dage hvor du ikke har mulighed for at komme hjem, og derfor må overnatte andetsteds.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top