Københavns overskud fra 2018 er fordelt
Syv partier på Rådhuset er enige om fordeling af ca. 800 mio. kr.

Overborgmester Frank Jensen samlede onsdag i sidste uge de syv partier bag Københavns budget for 2019 om en aftale, der blandt andet skal tage hånd om byens stigende børnetal og holde hånden under byens udsatte. Aftalen er den såkaldte ”Overførselssag”, hvor pengene stammer fra et mindreforbrug i 2018 samt forskellige merindtægter fx salg af ejendomme. Samlet skulle fordeles ca. 800 mio. kr.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative samt Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

– Jeg er glad for, at en meget bred kreds af partier igen har kunnet stå sammen om at løse de udfordringer, det giver, at København er en by i rivende vækst. Nu har vi sikret, at vi kan få passet alle børn, og at vi har ordentlige tilbud til byens udsatte, siger overborgmester Frank Jensen.

Til børn og udsatte borgere
I alt er der afsat 84,8 mio. kr. til 23 ekstra, nye dagsinstitutionsgrupper (á 22 børnehavebørn/12 vuggestuebørn) samt 42,4 mio. kr. til planlægning og tidlig opstart af yderligere daginstitutioner.
Aftalen sætter 19,2 mio. kr. af til at sikre midlertidige pladser til undervisning på specialområdet. Og så afsættes der 39,2 mio. kr. til at styrke indsatsen overfor børn med særlig behov og diagnoser.

Til byens udsatte borgere afsættes der 17 mio. kr. ekstra til herbergpladser og krisecentre til voldsramte. Der afsættes også 3,5 mio. kr. til botilbud til udsatte voksne. Derudover er der penge til 24 nye skæve boliger til bl.a. hjemløse, og der er bevilget penge til genhusning af herbergpladserne på Mændenes Hjem, så hele bygningen kan blive gennemrenoveret over de kommende år.
Der er også fundet penge til sommerferiecamps for børn i udsatte byområder, så alle bydele igen er dækket.

Udsatte boligområder
Endvidere er der en pakke, som skal vende udviklingen i byens udsatte boligområder. Der sættes ind for at løfte de områder, som regeringen har udpeget som ’hårde ghettoer’, og for at forhindre, at nye områder ender på listen. Der er blandt andet afsat 26,4 mio. kr. til boligsociale helhedsplaner, der skal skabe tryghed og bryde negativ social arv i ni udsatte boligområder, herunder Mjølnerparken og Tingbjerg.

Specifikt Brønshøj-Husum
Der afsættes 39 mio. kr. over de næste år til at renovere gulvet og vandbehandlingsanlægget i Bellahøj Svømmestadion.

Planlægning af nye daginstitutioner i Tingbjerg, fx en ny daginstitution ved Store Torv med plads til 120 vuggestuebørn og 220 børnehavebørn.

Gratis ferie-camps til udsatte unge i Brønshøj, og til en større indsats for at få Tingbjerg, Husumgård og andre områder af statens såkaldte ’ghettoliste’, blandt andet ved at forebygge kriminalitet i området ved at arrangere aktiviteter og hjælp til et ungdomsjob.

Medfinansiering til at planlægge byrumsprojektet ’Hængslet’, som skal binde Tingbjerg sammen med resten af byen ved at sikre en bedre og tryggere forbindelse mellem Tingbjerg Kollegiet og Tingbjerg Idrætspark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top