København holder fast i den grønne biopose
Efter en grundig undersøgelse af forskellige slags affaldsposer har Københavns Kommune valgt at bevare den grønne biopose, fordi den er bedst for miljøet og giver den reneste sortering.

Den politiske beslutning er truffet på baggrund af en indstilling fra forvaltningen, som med bistand fra COWI har fået gennemført en omfattende undersøgelse af flere forskellige typer affaldsposer. Undersøgelsen blev bestilt, da forvaltningen blev klar over, at den grønne biopose indeholder 70 procent plast, hvilket var langt mere, end man havde været klar over, dengang bioaffaldsordningen blev iværksat.

Forvaltningens konklusion på undersøgelsen er, at bioposen samlet set medfører den mindste CO2-udledning i forbindelse med såvel produktion som affaldsbehandling. Samtidig bliver eventuelle rester fra det materiale, bioposen består af, nedbrudt i landbrugsjorden inden for et par år i modsætning til rester fra fossile poser.

Nu vil forvaltningen sætte et udbud i gang for poser af bionedbrydeligt materiale.

Bioaffaldsordningen
Bioaffaldsordningen er nu rullet ud til omkring 300.000 husstande i København.
Sidste år blev der indsamlet knap 13.000 ton bioaffald i København.
Målsætningen er, at der i 2024 skal indsamles 38.000 ton bioaffald årligt.
Affaldet og de grønne poser adskilles, når de er indsamlet.
Bioaffaldet bruges til gødning på marker. Poserne brændes sammen med almindeligt affald.
(kilde: Københavns Kommune, COWI)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top