Hjælper elever med at finde glæden ved at læse
billede-af-Ariysha-2.Y-og-frivillig-Jette.jpg
Ariysha fra 2. Y sammen med Jette, der er frivillig i Læsebanden. Foto: presse
Bellahøj Skole og Brønshøj Bibliotek er gået sammen om et nyt udviklingsprojekt -”Læsebanden”

Af Anita Fryd, læsevejleder og koordinator, Bellahøj Skole

Målet med projektet er at styrke motivationen og finde lysten til at læse hos børn i alderen 7-11 år. Tilbuddet henvender sig målrettet til de børn, som har brug for denne ekstra hjælp. Børn som af forskellige grunde ikke oplever læsningen, som en del af den daglige rutine i hjemmet.

Barn og en frivillig ildsjæl mødes på biblioteket efter skoletid 1-2 gange i ugen. De frivilliges opgave er at smitte børn med læseglæde og begejstring i en hyggelig atmosfære, så børnene kan få en god læseoplevelse. Når barn og voksen mødes på biblioteket har de en nøglerem med projektets logo om halsen. Så kan alle se, at de er en del af Læsebanden. Læseparret finder sammen ud i køkkenet, hvor der serveres frugt og juice. Derefter finder de en hyggelig krog til læsningen, hvor både barn og voksen læser højt.

Passionerede ildsjæle
Tilbage i efteråret rekrutterede man engagerede ildsjæle – nogle der selv kender til glæden ved at læse, og har lysten at dele den. Projektgruppen var heldige at hele 10 frivillige ildsjæle meldte sig til projektet. Derefter har læsevejlederen på Bellahøj Skole arbejdet med at finde det rette ”match”. Der blev dannet par med de børn, som trænger til læsestøtte.

Alle frivillige blev ”klædt på” til opgaven i et tæt samarbejde mellem læsevejlederen og bibliotekar, Hanne Axen. Med en faglig workshop hvor læsevejlederen introducerede til læseprogram og læseguides samt hvilke tekster, der er relevante for børnene. Bibliotekaren fortalte om børnebibliotekets muligheder og regler. Derudover blev der talt om tavshedspligt mv.

Læsevejlederen og bibliotekaren afholder kaffemøder med de frivillige ca. en gang om måneden. Der skal nemlig også være tid til mere sociale samtaler blandt de frivillige ildsjæle, selvom de ikke kender hinanden så godt endnu. De har meget at tale om, for de har jo en stor fælles interesse i forhold til børn og læsning. Projektgruppen sørger også løbende for at hjælpe med praktiske ting samt relevant og spændende litteratur, og de understøtter de frivillige ved at skabe en hyggelig stemning omkring læsningerne.

Fra forskning til praksis
Projektet her har hentet inspiration fra andre erfaringer med frivillige og læseløftinitiativer. Her har man oplevet flere positive effekter – at børnene opnår øget læseglæde og læselyst.

Der har endvidere været tale om øget læsehastighed, læseniveau og ordforråd hos flere af de medvirkende børn. Læseprojekt Læsebanden er ikke støttet af midler udefra, men igangsat ud fra et ønske om, at samarbejde om at udvikle elevernes læsefærdigheder. Projektgruppen har en fælles opfattelse af, at de nære relationer mellem barnet og den frivillige samt ro, hygge og nærvær er helt afgørende for at styrke læseglæden.

Det er endnu for tidligt at sige om Projekt Læsebanden virker. Et vigtigt succeskriterie i projektet er, at læseglæden for det enkelte barn øges. Man håber selvfølgelig også, at projektet kan understøtte, at børnene bliver bedre læsere. Der er kommet mange fine tilbagemeldinger fra børnene, som oplever læseinitiativet både sjovt og hyggeligt.

Når ildsjæle bliver en ressource
Projektet har dog også en anden ambition i forhold til de frivillige, nemlig at de bliver så glade for arbejdet, at de har lyst til at fortsætte. Disse frivillige brænder for at gøre en forskel i forhold til børns læseudvikling. Ildsjælene kan være med til at skabe nye løsninger og få øje på nye muligheder og blinde pletter – de gør noget ved sagen. Derfor håber projektgruppen på at kunne fastholde de frivillige til at fortsætte læseprojektet i fremtiden.

Man har allerede fået nogle positive effekter af projektarbejdet. Der er opbygget et tæt samarbejde mellem Bellahøj Skole og Brønshøj Bibliotek, som også smitter af på lærere og elever på skolen generelt. Der er opnået kontakter til børn, som ikke normalt kommer på biblioteket. Både lærere, elever, forældre og frivillige har vist stor begejstring for projektet – og alene på den baggrund er projektet allerede en succes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top