Håndsrækning fra centralt hold til Korsager Skole
IMG_6491.jpg
Parti af Korsager Skole. Foto: ef
I et stykke tid har der været gjort en særlig indsats for at hjælpe de skoler i byen, der ikke lever op til måltal, sat for elevernes udbytte af undervisningen i Folkeskolen

Indsatsen kører under overskriften ”Vores børn – fælles ansvar” og den konkrete indsats benævnes sådan, at man siger den enkelte skole er på ”Faglig handlingsplan”.

Det handler om at løfte karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangseksamen og at mindske gabet mellem et-sprogede og to-sprogede elevers karaktergennemsnit. Ting man også har brugt som incitament til at gøre en særlig indsats er, andelen af elever i ungdomsuddannelser 15 måneder efter 9.klasse, og hvordan det står til med trivslen blandt både elever og lærere.

Baggrunden for den aktuelle indsats
Karaktergennemsnittet i folkeskolens afgangseksamen sank fra 6,8 i 2017 til 6,2 i 2018 på Korsager Skole.

Når det drejer sig om resultaterne i de såkaldte nationale test viser der sig et lidt blandet billede, men i flere kategorier er skolen stadig et stykke fra det nationale mål om, at 80 % af eleverne skal have gode resultater.

Andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik ligger lavt, på 79,5 % og har ligget på det niveau eller under i en femårig periode. Gennemsnittet i København som helhed i 2018 er 90,4 %.

Andelen elever i ungdomsuddannelser 15 måneder efter afgangseksamen er 83,8 % mod 89,3 % i København som sådan.

Elevfraværet er for højt, 7,9 % i 2017/18 mod gennemsnittet for København på 6,9 %. Også for medarbejderne på skolen er der et højt fravær. Det såkaldte ”prognosetal” for dem er på hele 20,0 dage. Det skal sammenholdes med 11,2 dage for hele København. Det kan der være flere grunde til: store udfordringer med eleverne eller samarbejdsvanskeligheder internt på skolen ligger lige for.

Flere elever fra skoledistriktet begynder på Korsager Skole
Der er dog også gode tal at berette om. I mange år har det knebet gevaldigt i byen som sådan med at få forældrene til at sende deres børn i den lokale skole. Man frekventerede hellere en privatskole. På Korsager Skole er det lykkedes at banke det såkaldte ”grunddistriktsoptag” op fra 48% i 2017 til hele 70% i 2018.

Med andre ord: i stedet for at kun 48 ud af 100 børn begyndte på Korsager Skole i 2017, var det 70 der begyndte i 2018. Det kunne tyde på, at man havde gjort en særlig indsats på dette område i skoledistriktet. Det ligger endda pænt over byens gennemsnit på 62%.

Og hvad skal der så ske – kan man spørge..?
På skolen skal man i foråret 2019 udarbejde en handlingsplan der opstiller mål for den udvikling der skal iværksættes med støtte fra forvaltningen. Heri vil man skitsere de udfordringer som skolen ser, og sætte tal på. Man vil skulle fremhæve hvilke tiltag der skal iværksættes og hvordan de formodes at virke.

Der skal fremlægges en tidsplan og gøres klart hvor ansvaret for de planlagte tiltag skal ligge. Skolebestyrelsen forelægges planen inden 1.juni, og efterfølgende udarbejdes den endelige handlingsplan, hvori skolen også redegør for hvilken støtte der vil være brug for, for at nå målet i første omgang gældende for skoleåret 2019/20, med mulighed for forlængelse.

Korsager Skole
Grevingevej 15
Bygget i 1948, senere udbygget og renoveret
729 elever

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top