Den almene boligsektor – et nødvendigt valgtema
Én million mennesker bor almennyttigt i Danmark. Der er mange stemmer i det almennyttige. Den kommende valgkamp kan bane vej for en debat om en bedre almen boligsektor og et styrket beboerdemokrati.

Af John Steen Johansen, afdelingsformand SAB, Bellahøj I og II

KRONIK

Én million mennesker bor almennyttigt i Danmark. Der er mange stemmer i det almennyttige. Den kommende valgkamp kan bane vej for en debat om en bedre almen boligsektor og et styrket beboerdemokrati.

Der vil være betydelige samfundsmæssige gevinster ved bedre offentlig kontrol af de mange pengestrømme i de store boligselskaber. Selskaber der stort set kun er underlagt deres udvidede egenkontrol.

Der er store fordele for boligselskaberne og forstyrrende interesser i form af byggesagshonorarer forbundet med de mange store renoveringer. Det er økonomisk usundt. Det fremmer ikke effektivitet i drift, byggeri og renovering i den almene sektor.

Mange store renoveringsprojekter i almennyttige boligområder har for længst udviklet sig til en selvstændig industri drevet af nedslidningslogik, renoveringsefterslæb og omkostningstunge genhusninger, hvor de efterfølgende forhøjede huslejer medfører større behov for boligstøtte, som igen betales af skatteyderne.

Når nedslidning af boligmassen betaler sig for de store boligselskaber, har det konsekvenser for kvaliteten af vedligehold og renovering af mange almennyttige boligområder og afgørende betydning for grundlæggende leve- og opvækstvilkår for voksne, børn og unge.

Når de samlede renoveringsomkostninger for store renoveringer som de karakteristiske højhuse, Søndermarken på Frederiksberg og den ikoniske Bellahøjbebyggelse i Brønshøj-Husum, begynder at nærme sig de gennemsnitlige bygge- og anlægsudgifter til alment nybyggeri, er det på tide at få en offentlig debat om det økonomisk forsvarlige at gennemføre sådanne renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden.

Regeringen har tilkendegivet, at den ønsker en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor, hvor det overordnede mål er at fremme sparsommelighed og øge effektivitet og derved skabe muligheder for at kunne nedsætte huslejen i det almene byggeri, uden at kvalitet og service forringes.

Gør Landsbyggefonden til en uafhængig national tænketank, der kan analysere og udvikle den almennyttige sektor med henblik på at optimere byggeri, boligvilkår, drift, renovering og administration. Uafhængigt af de magtfulde boligselskaber og deres særinteresser.

En uafhængig tænketank, der trækker på uvildig ekspertise, kan komme den velbeslåede almene boligsektor og de mange beboere i det almennyttige til hjælp med analyser og forslag til en velfungerende og omkostningsbevidst økonomi, sikre ordentlighed, skabe gennemsigtighed og effektiv drift i kombination med miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Indfør direkte valg til boligorganisationerne og Landsbyggefonden i lighed med de store medlemsejede pensionskasser. Det fungerer glimrende. Det vil være en god begyndelse. På den måde vil beboerne i den almene sektor få direkte indflydelse på hvem, der forvalter de mange penge, de indbetaler til boligselskaberne og Landsbyggefonden.

4 kommentarer om “Den almene boligsektor – et nødvendigt valgtema”

 1. Lone Munk siger:

  På tide, at politikerne interesserer sig for -/ engagerer sig i disse problematiker.
  Man kan forestille sig, at der er interesser i at undlade.

 2. Hegested siger:

  En superide med gøre LBF til en uafhængig national tænketank, hvis der samtidig kommer reelt direkte valg til boligorganisationerne og Landsbyggefonden. Hvad ventes der på!?

 3. Kit Jensen, Almen Beboer Assistance siger:

  Ligeså vigtigt at LBF bliver helt uafhængig af BL. De kommunale tilsyn har helt åbenlyst fejlet og ikke udført deres opgave hvilket igen skyldes for tætte forbindelser mellem kommunale og de almene boligselskabers økonomi. Kommuner kan stille krav i direkte strid med almenboligloven for at de til gengæld godkender boligselskabernes dispositioner. Dette foregår helt åbenlyst og uden at nogen stiller spørgsmål til at man dermed pålægger de almene beboere en forhøjet husleje fordi kommunen eksempelvis kræver at boligselskabet køber kommunal grund udover den grund der skal bygges på for at kommunen så har finansieringen hjemme til deres lovpligtige medfinansiering.

 4. Eva Bøgelund Nielsen siger:

  Vigtigt debatindlæg fra John Steen Johansen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top