Boligselskab i kort snor
IMG_6455.jpg
Humlevænget – 400 rækkehuse i Husum. Foto: ef
Københavns Kommune vil følge et stort renoveringsprojekt i Humlevænget tæt

Teknik- og Miljøudvalget på Københavns Rådhus har i enighed besluttet, at Boligselskabet SAB´s renoveringsprojekt i Humlevænget i Husum bliver fulgt af Københavns Kommune som tilsynsmyndighed, så det sikres, at beboernes rettigheder overholdes. Udvalget har også krævet at få forelagt en plan for arbejdets konkrete omfang, som har relevans for den enkelte beboer.

Baggrunden for beslutningen er et medlemsforslag fra borgerrepræsentant Finn Rudaizky, der ønsker at forhindre flere skandalerenoveringer som fx Tingbjerg-renoveringerne og den efterfølgende retssag.

Kommunen har pligt til tilsyn
Det er den enkelte boligorganisation, som har ansvaret for gennemførelsen af arbejder i afdelingerne, herunder renoveringer. Det er således boligorganisationens ansvar, at arbejderne gennemføres efter de gældende regler.

Men det er Københavns Kommune, der fører tilsyn med, at de almene boligorganisationer følger de gældende regler. Københavns Kommune er således den primære tilsynsmyndighed.

Skal mødes med beboerne
Inden renoveringsprojektet i Humlevænget reelt er gået i gang, har flere beboere meddelt, at de føler sig utrygge. Der er indsamlet 168 underskrifter ud af 398, der tilkendegiver, at beboerne er utilfredse med, at det – de blev lovet og sagde ja til – nu helt er ændret. Til eksempel fik beboerne inden helhedsplanen kom til afstemning at vide, at de kunne blive boende under arbejdet med boligen. Nu får de så at vide, at alle skal ud af deres bolig og hele boligen skal tømmes.

– Jeg opfatter det som et foreløbigt politisk signal, om at kommunen i langt højere grad skal tage sin tilsynspligt alvorligt. Det skete jo ikke i forbindelse med asbest-skandalerenoveringerne i Tingbjerg, hvor der falder dom den 6. maj. Men, jeg opfatter også beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget som et signal til boligforeningerne, om fremover at tage beboerne med på råd i forbindelse med renovering, flytning, genhusning samt at skabe sundhedsmæssig sikkerhed for den enkelte beboer, siger miljø- og trafikordfører Finn Rudaizky fra Dansk Folkeparti.

– Nu skal jeg mødes med beboere i Humlevænget for at drøfte det videre forløb, men det har været inspirerende at følge beboernes berettige kritik af det hidtidige forløb, slutter Finn Rudaizky.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top