Biblioteket – det lokale kraftcenter for kulturelle aktiviteter…
IMG_5767.jpg
Nyeste skud på den lokale biblioteksverden - Tingbjerg BibliotekKulturhus med børne- og voksenbibliotek, studiepladser og sal til foredrag og møder m.m. Foto: ef
…eller rettere: tre biblioteker – for det er jo det vi har her i bydelen: Brønshøj, Husum og Tingbjerg

Ældre læsere vil kunne huske den tid, hvor et bibliotek var et sted man lånte bøger og kunne læse aviser og tidsskrifter – punktum finale…! Og så skulle man være musestille, så folk der sad og læste ikke blev forstyrret… I udgangspunktet er bibliotekerne jo opstået som en hjælp til at alle, også dem der ikke var ved muffen, kunne få udvidet deres horisont ved at låne bøger og ikke behøve at købe dem i dyre domme.

Den tid er for længst forbi, og det er der nok ikke grund til at beklage. Selv om bøgerne nok stadig i dag må siges at være kernen i et bibliotek, er et bibliotek nu om dage et mangefacetteret sted, der stiller mange ting til rådighed. Fx e-bøger, netlydbøger og digitale tidsskrifter, hvor udlånet i øvrigt er steget 31 % fra 2017 til 2018.

Dette, og meget mere, kan man læse i ”Københavns Biblioteker – Aktiviteter og nøgletal 2018”, som Kultur-og Fritidsforvaltningen lige har udgivet, og hvori man kan orientere sig om aktiviteter og nøgletal fra 2018 og hvor der peges på fokusområder for bibliotekernes udvikling i de kommende år.

Disse præsenteres under overskrifterne: Besøg i det fysiske bibliotek, Udlån og det digitale bibliotek, Børn og unge, og Litteratur og læsning. En ny biblioteksplan for byen forventes på plads i juni 2019.

Vores lokale ”kulturcentre”…
På Brønshøj bibliotek var der i 2018 198.000 besøg, på Husum 69.000 og fra oktober til december 31.000 på Tingbjerg. Det lave tal for Tingbjerg skyldes, at biblioteket først åbnede igen efter flytningen til det nye kulturhus i oktober, og for Husums vedkommende knytter der sig den kedelige bemærkning fra forvaltningens side, at:

”Husum Bibliotek har haft reduceret åbningstid i 2018 pga. uroligheder i den selvbetjente åbningstid.” Noget lignende har gjort sig gældende på Brønshøj Bibliotek en periode her i foråret, som man har kunnet konstatere ved opslag til højre for indgangen. Trist at der er folk der ikke kan respektere almindelige regler for god opførsel og derved sætter noget overstyr for andre borgere.

De såkaldt ”fysiske bogudlån” er der også tal for i lokalområdet. På Brønshøj Bibliotek udlåntes der 126.000 bøger i 2018, på Husum Bibliotek 43.000 og i Tingbjerg langedes 6.000 bøger over disken i den tre-måneders periode de havde åbent. Tal man nok skal være forsigtig med at konkludere alt for hårdt på, bl.a. fordi hver biblioteksfilials oplands størrelse er ukendt, men det er nok ikke for meget sagt, at der åbenbart er ret stor forskel på hvor ”bogvandt” man er i de tre bydelsområder…

Udlånet af E-bøger og netlydbøger var størst i vor nabobydel, Vanløse, med 504 pr.1.000 indbyggere, men Brønshøj-Husum ligger også pænt i feltet med 411. Noget kunne tyde på at de lokale Brønshøj-borgere endnu ikke har taget Borgerservice-funktionen på Torvet rigtig til sig. Tallet ligger på ca. 10.000 i 2018 og er det laveste i kommunen oplyser rapporten fra Kultur -og Fritidsforvaltningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top