Usikkerhed og uklarhed i Humlevænget
IMG_6459.jpg
SAB´s knapt 400 rækkehuse i Husum står foran renovering. 165 beboere kræver klare svar på en lang række spørgsmål. Foto: ef
En gruppe beboere i rækkehusbebyggelsen Humlevænget i Husum har lavet underskriftsindsamling og kræver klar besked

I boligselskabet SAB´s knapt 400 rækkehuse i Humlevænget er der planlagt en omfattende renovering, men mange beboere er usikre på, hvad der skal ske, og synes at det der tidligere lå til grund for en tidligere beslutning på et beboermøde, er ændret væsentligt.

Dette har skabt både utryghed og usikkerhed, og en gruppe beboere tog derfor initiativ til en underskriftsindsamling, hvor nu 165 beboere har skrevet under på, at de opfordrer den beboervalgte bestyrelse til at indkalde til et ekstraordinært beboermøde, hvor der kan skabes klarhed om renoveringen og dennes konsekvenser for den enkelte beboer, herunder forhold omkring genhusning og økonomi.

Genhusning? Toiletter?
Rækkehusene er bygget i 1940-erne, er i to plan med kælder og hvert hus har sin egen have. – Der er naturligvis et behov for, at der foretages en renovering under en eller anden form, men der er så mange uafklarede forhold for den enkelte beboer, som vi ikke synes, vi har fået svar på. Så føler vi ikke vi ved, hvor vi står i dag, og hvad der konkret skal laves, lyder det fra gruppen.

Især forholdene omkring genhusning har bidraget til at skabe utryghed blandt beboerne. De enkelte huse skal tømmes helt og en genhusning kan fx ske i en container eller en tom SAB-bolig. Beboerne har dog fået af vide, at de måske kan blive i deres bolig under renoveringen, hvis de siger nej til genhusning, med at de underskriver en erklæring om, at de skal acceptere støj, støv, ingen varme eller vand og en yderst begrænset anvendelse af boligen – samt at de ikke efterfølgende kan klage.

Et andet spørgsmål som gruppen af beboere ønsker klarhed over, er om der skal ske en renovering af toiletter – også af de toiletter, som beboerne selv har renoveret.

Ifølge planen vil en renovering af toiletterne sandsynligvis betyde, at det ene værelse på 1. sal må nedlægges.

Humlevænget i Husum – set fra Smørumvej. Foto: ef

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top