Udfordringer ved familievirksomheder
Bha.dk-TVC.dk_.jpg
SPONSORERET INDHOLD: Der er mange succesfulde familievirksomheder, der har formået at få det bedste ud af at arbejde sammen med søskende, børn og/eller ægtefæller.

Men det er en kunst, der kan være svært at mestre, og man har ligeledes ofte set, hvordan der kan være store konsekvenser, hvis man ikke har dygtige advokater til at rådgive om de mange forskellige anliggender, man skal tage stilling til. Forventningsafstemmelse af virksomhedens finansielle præstation og dets omdømme er ofte grund til familiære uoverensstemmelser.

Professionel rådgivning ved overdragelse af virksomheder tilbydes hos TCV Advokatfirma, der netop har specialiseret sig inden for dette område. Det er utrolig vigtigt at få denne hjælp, da der er mere end det økonomiske aspekt på spil. Der skal lægges en klar plan for virksomhedens fremtidige drift, og der skal afdækkes en lang række skattemæssige forhold til alle parters fordel. Ændringer ønskes ofte af den nye ejer, hvilket også skal struktureres, så alt forløber inden for lovens rammer. Testamenter har TVC ligeledes stor erfaring med, hvilket også skal varetages i disse forbindelser. Når man blander familie og forretning, opstår en anden slags kompleksitet, hvilket kræver ekstra nøje opmærksomhed.

Sådan minimerer du problemer
Der er nogle tommelfingerregler, der kan være en god ide at følge for at minimere uheldige konsekvenser i familieforetagender:
– Undgå at ansætte hele familien
– Sørg for at involvere en advokat

Der kan hurtigt gå nepotisme i den i familievirksomheder, hvilket er skadeligt for kulturen i organisationen. Det kan være svært at afvise familiemedlemmer, men hvis ikke medlemmet er kvalificeret, må man bide i det sure æble. Det kan være svært at skulle irettesætte kolleger, hvis de også er medlem af familien, hvorfor det er vigtigt at kunne holde en professionel atmosfære. Som tidligere nævnt er det nødvendigt med professionel hjælp til varetagelse af det lovmæssige. Således minimerer man risikoen for at blive uvenner med familiemedlemmer grundet uoverensstemmelser af eksempelvis arv og testamente.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top