Stigende tryghed i Tingbjerg
Politidirektør-01-10-19.jpg
Københavns politidirektør, Anne Tønnes, var på rundtur i Tingbjerg i sidste uge med Brønshøj-Husum Avis og de to lokale politibetjente, Buller og Peter. Baggrunden var blandt andet en ny positiv tryghedsmåling i Tingbjerg-Husum Nord. Foto: Kaj Bonne
Markant flere borgere er trygge ifølge en ny undersøgelse, der også viser, at tilliden til politiet er stabil og tilfredsstillende

– Jeg glæder mig meget over udviklingen, der viser, at borgernes tryghed i både Tingbjerg og Husum Nord er steget markant, men vi vil ikke hvile på laurbærrene men fortsætte det gode samarbejde med borgerne, ikke mindst gennem vores dygtige lokale politibetjente, der har deres daglige gang i området, siger Anne Tønnes.

– De lokale betjente har en rigtig god og tillidsfuld kontakt til mange borgere i Tingbjerg, og de deltager i en lang række lokale aktiviteter – også aktiviteter der måske ligger lidt uden for politiets normale indsats. Og det er vigtigt, for vi er borgernes politi, tilføjer hun.

Vil tættere på borgerne
Det er Danmarks Statistik, der har lavet tryghedsmålingen for Rigspolitiet. Det er en stikprøvemåling, hvor 11.000 danskere har deltaget, og materialet er indsamlet fra juni til oktober sidste år. Undersøgelsen er lavet, så man kan zoome ind på udvalgte områder som Tingbjerg-Husum Nord, og den er opdelt i to dele – én om borgernes tryghed og en om deres tillid til politiet.

I undersøgelsen er spurgt til, hvor trygge borgerne er i relation til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag. 67,1 procent i Tingbjerg-Husum Nord oplyser, at de grundlæggende er trygge i deres nærområde, og det er en klar stigning sammenlignet med tilsvarende undersøgelser fra 2013 og 2017, hvor henholdsvis 57,4 procent og 56,4 procent angav, at de var trygge. Samlet i København angiver 85,8 procent, at de føler sig trygge.

– Vi vil fortsætte vores indsats, så Tingbjerg og Husum Nord kan komme på niveau med resten af København, fortæller Anne Tønnes. Hun vurderer ikke, at der er behov for en nærpolitistation i Tingbjerg med det set-up, politiet har i området i dag.

– Vi er dagligt i området alligevel og vores patruljer er på hjul, så i givet fald kan vi hurtigt være fremme. Så det giver ikke umiddelbart mening i dag, siger Anne Tønnes.

Hun fortæller også, at politiet i København generelt har styrket patruljeberedskabet, så der bliver mere tid og ro til de lokale nærbetjente, der ikke så ofte som tidligere indkaldes til særlige opgaver.

Hun suppleres af lokalbetjent Buller, der gennem snart mange år har haft Tingbjerg og Husum Nord som ”sit” distrikt under: – Vi vil stadig arbejde for at komme endnu tættere på borgerne og deltage i de mange arrangementer, der også foregår i Tingbjerg. Buller er en del af ordningen ”Din betjent”, hvor man kan kontakte nærbetjente i sit område direkte, hvis man fx føler utryghed eller vil have politiet ud til et lokalt arrangement.

Kriminaliteten flytter
– Der har været en udvikling, hvor en del af kriminaliteten er flyttet fra det fysiske rum til nettet. Det gælder fx både salg af narkotika, bedrageri samt blufærdighedskrænkelser. Her skal vi som politi også være parate til at kunne hjælpe og beskytte borgerne, siger Anne Tønnes.

Set fra politiets side er der i øjeblikket relativt roligt i Tingbjerg. – Der er tilsyneladende ro omkring de meget omtalte bander. Vi ser næsten ingen indbrud eller brandstiftelser i fx containere og sjældent hører vi om chikane. En del af de problemer der har været i vinterens løb, drejer sig om unge der har taget ophold i kælderrum eller andre steder, hvor de ikke var velkomne, fortæller nærpolitibetjent Peter.

Tillid til politiet
I undersøgelsen er der også spurgt til borgernes tillid til politiet, og i Tingbjerg-Husum Nord svarer 82,6 procent, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de får brug for det. Tilliden til politiet blandt borgere i området ligger på et stabilt niveau, når man ser over de seneste år, samt på niveau med tilliden til politiet blandt borgerne i København generelt, som også er 82,6 procent.

Anne Tønnes
Politidirektør i København fra 2017
Chef for 3.200 ansatte, heraf 2.250 polititjenestemænd
Tidl. bl.a. vicepolitidirektør i København og engageret i partnerskabsaftalen ”Tingbjerg-Husum Partnerskab”
55 år

Politidirektør Anne Tønnes på besøg i Tingbjerg. I baggrunden til højre det nye Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. Foto: Kaj Bonne


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top