Politisk røre om Humlevænget i Husum
finn_rudaizky-foto-til-arkiv.jpg

Finn Rudaizky, Dansk Folkeparti, Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune.

- Københavns Kommunen skal i denne sag på alle leder og kanter leve op til den tilsynsforpligtelse, som kommunen har, siger Finn Rudaizky. Foto: presse
Et stort renoveringsprojekt har mødt lokal modstand og sagen rejses nu i Teknik- og Miljøudvalget

Borgerrepræsentant Finn Rudaizky (DF) har foreslået, at Teknik- og Miljøudvalgets på sit møde den 18. marts debatterer et renoveringsprojektet af SAB afd. 3007 Humlevænget i Husum.

Han foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget pålægger forvaltningen som tilsynsførende, at der inden reel igangsættelse af renoveringsprojektet af Humlevænget, sørges for, at Teknik- og Miljøudvalget får forelagt en plan for arbejdets konkrete omfang, som har direkte relevans for den enkelte beboer.

Finn Rudaizky foreslår også, at Teknik- og Miljøudvalget indskærper overfor den tilsynsudøvende myndighed i København Kommune, at myndigheden lever op til sin tilsynsforpligtelse i forbindelse med renoveringsprojektet, så det sikres at beboernes rettigheder overholdes.

Humlevænget består af 400 rækkehuse med egen have. Humlevænget ligger syd for Husumparken omkring bl.a. vejene Vallekildevej, Bjernedevej, Smørumvej og Nordrupvej.

Underskrift med protester
Baggrunden for medlemsforslaget er et ønske om at forhindre flere skandalerenoveringer som f.eks. Tingbjerg-renoveringerne og den efterfølgende retssag.

– Det er den enkelte boligorganisation, som har ansvaret for gennemførelsen af arbejder i afdelingerne. Det er boligorganisationen som bygherre, der i samarbejde med entreprenøren tilrettelægger arbejdet. Det er således boligorganisationens ansvar, at arbejderne gennemføres efter de gældende regler. Men det er Københavns Kommune, der fører tilsyn med, at de almene boligorganisationer følger de gældende regler. Københavns Kommune er således den primære tilsynsmyndighed, siger Finn Rudaizky.

– Inden renoveringsprojektet reelt er gået i gang, har flere beboere meddelt, at de føler sig utrygge. Der er indsamlet 168 underskrifter ud af 398, der tilkendegiver, at beboerne er utilfredse med, at det – de blev lovet og sagde ja til – nu helt er ændret. Til eksempel fik beboerne inden helhedsplanen kom til afstemning at vide, at de kunne blive boende under arbejdet med boligen. Nu får de så at vide, at alle skal ud af deres bolig og hele boligen skal tømmes, fortæller Finn Rudaizky.

1 kommentar om “Politisk røre om Humlevænget i Husum”

  1. Lone Munk siger:

    Stakkels beboere. Omfattende arbejde, der kræver overskud. I skal vide præcis, hvad I stemmer om og planlægning og tidsfrister skal overholdes. Faktisk bør boligselskabet stille al den nødvendige hjælp til beboernes rådighed.
    Efter vores renovering på Amager ved FSB, burde renoveringen have været opdelt i flere faser. Forskellige hold af fagfolk bør også være lidt fleksible og tage hensyn til, at beboerne ikke kunne genhuses.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top