Ny spildevandsplan på vej
Utterslev-Mose-04-33-15.jpg
Spildevandsplanen har stor betydning for bl.a. muligheden for at kunne nyde naturen ved Utterslev Mose. Foto: Kaj Bonne
Meget er på spil når det gælder vandkvaliteten i Fæstningskanalen/Vestvolden og Utterslev Mose

Hvert tiende år bliver der udarbejdet spildevandsplaner for landets vådområder, hvor det bestemmes hvilke kvalitetskrav der skal stilles til vandet de pågældende steder. Den nuværende fra 2008 skal erstattes af en ny, der nu er ude i høring, bl.a. hos Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Et væsentligt problem udgøres af de to såkaldte ”overløbsbygværker”, nummereret UM26 og U11, der begge udleder spildevand der ender i Utterslev Mose, som er et af de væsentligste naturområder vi har i kommunen.

Senest 2027 skal vandet være af det der kaldes ”god økologisk kvalitet”. Derfor kan det undre, at det stadig er tilladt at ”eksportere” sit spildevand til en nabokommune, i dette tilfælde fra Gladsaxe til København, for at slippe for selv at rense op efter sig. Udløbet, kaldet U11, har man givet lov til at udtømme spildevand op til fem gange pr år, bl.a. fra det gamle industriområde omkring Turbinevej/Generator vej, til fæstningskanalen.

Spildevandet kommer fra et areal på 469 ha i Gladsaxe og ”kun” 37 ha (det vestlige af Tingbjerg) fra København. Det er ekstra presserende at få indstillet denne praksis, fordi der jo er påbegyndt et storstilet projekt med at rense bund og omgivelser i Vestvolden. Når det projekt forhåbentlig snart igen får tilført midler så oprensningen kan genoptages, ville det jo være uforståeligt at fortsætte med at hælde forurenet slam ud i – et nyrenset område.

Afledning af regnvand til Utterslev Mose
En meget stor del af det vand der tilføres Utterslev Mose kommer fra Harrestrup Å, der løber frit ude i områderne nord-vest for byen og på et tidspunkt i dens løb ledes ud i Vestvolden og på den måde til sidst løber ud i mosen.

Dette vand har ikke i dag en tilfredsstillende økologisk kvalitet og derfor ville renere vand være fint at få frem til erstatning for det urene åvand. I Tingbjerg er der jo en del nybyggeri i gang, hvor der opereres med at adskille spildevand og regnvand, så det ikke ”bare” lukkes ud i den samme kloak.

Det vil dog sige, det er ”på sigt” den løsning vil komme. Som landet ligger nu, er det faktisk tanken at man vil føre det separerede regnvand ud i fælleskloakken – sammen med det beskidte spildevand fra husholdningerne i bebyggelsen… En dato, og hellere i dag end i morgen, for hvornår regnvandet kan komme miljøet til gode, efterlyses af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Problemerne med forurenet vand fra Gladsaxe ti l København er ikke af nyere dato og Lokaludvalget opfordrer til at de implicerede forvaltninger og repræsentanter for de to kommuner nedsætter en tværgående arbejdsgruppe, så problemerne kan k omme ud af verden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Top